Onderwijs

tweedeling in het onderwijs is onacceptabel.

Tweedeling in het onderwijs is onacceptabel. Alle kinderen moeten een eerlijke kans hebben om in de eigen buurt naar een goede school te gaan. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten volop kunnen meedoen met hun klasgenootjes. Laaggeletterdheid en taalachterstanden moeten bestreden worden.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

In 2015 actief geworden als commissielid Samenleving voor de PvdA IJsselstein en secretaris van de lokale afdeling. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 raadslid en fractievoorzitter. Sinds 2001 woonachtig in IJsselstein, met veel plezier. Niet eerder heb ik zo lang ergens gewoond! Het is mijn ambitie de komende raadsperiode met een sterk team een

Meer over Paul Nieveen van Dijkum