PvdA wil verbod op verkoop sociale woningen

Door Paul Nieveen van Dijkum op 17 maart 2018

Vandaag in de Volkskrant. PvdA wil een verbod op het verder inkrimpen van de sociale huurwoningenvoorraad. Vandaag dient de PvdA samen met GroenLinks en de SP een initiatiefvoorstel in dat gemeenten en woningcorporaties dwingt om het aantal sociale woningen met een huur van hoogstens € 710 ten minste op peil te houden. Het initiatiefvoorstel moet voorkomen dat de komende jaren honderdduizenden sociale huurwoningen verdwijnen, doordat gemeenten liever voor lucratievere duurdere huisvesting kiezen.

Terwijl de PvdA en andere linkse partijen meer sociale huurwoningen wil, leggen partijen als VVD, D66 en CDA vaker de prioriteit bij het bouwen van extra woningen met hure boven de € 710. Daarmee willen ze mensen met middeninkomens tegemoetkomen. Dat soort woningen moet gebouwd worden door marktpartijen en niet door woningcorporaties. Fixatie op de middeninkomens zal ten koste gaan van de lagere inkomens.

De initiatiefwet komt neer op een aanpassing van de woningwet de in 2015 door Rutte II is ingevoerd. Toen werden bevoegdheden overgeheveld naar gemeenten. Die moeten nu jaarlijks afspraken maken met de woningcorporaties en de landelijke overheid heeft daarover weinig meer te zeggen. Wanneer er één sociale huurwoning verdwijnt door verkoop of sloop, moet er op zijn minst één voor terugkomen.

Terwijl de vraag naar sociale huurwoningen is toegenomen de afgelopen jaren, is het aanbod juist afgenomen. Woningcorporaties wijzen op de verhuurdersheffing van € 1,7 miljard die ze jaarlijks moeten afdragen aan de overheid. Ander probleem is dat gemeenten onvoldoende locaties vrijgemaken voor sociale woningbouw, omdat duurdere woningen meer opleveren voor de gemeentebegroting.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum

Waar ben je naar op zoek?