IJsselsteins College gevallen op UW Samenwerking

Door Paul Nieveen van Dijkum op 23 september 2017

Politiek rumoer in IJsselsteinse Raad

Het is u vast niet ontgaan dat er enige politieke polemiek is ontstaan na het opstappen van wethouder Vincent van den Berg. Dit allemaal op het dossier van UW Samenwerking. In februari na het opstappen van wethouder Huib Veldhuijsen hebben wij als PvdA een motie van wantrouwen ingediend, tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 september kwam dezelfde kwestie in alle hevigheid weer terug. Dit met ernstige gevolgen.

PvdA dient met LDIJ en VVD motie van wantrouwen in

Omdat de PvdA heeft het opstappen van wethouder Vincent van den Berg (CDA) als onvrijwillig bestempeld en de afgelopen maanden wederom afspraken niet zijn nagekomen door het nog zittende College, wisten de partijen LDIJ, VVD en de PvdA elkaar te vinden in de noodzakelijkheid voor het opnieuw indienen van een motie van wantrouwen. Voor een meerderheid was steun van het CDA nodig. Onder moeilijke omstandigheden heeft ook het CDA gekozen voor het steunen van de motie.

Het College, doordrongen van het CDA-besluit, achtte het nodig bij aanvang van de Raad een verklaring af te leggen en mede te delen hun portefeuilles ter beschikking te stellen. Dat is uiteraard hun goed recht, maar de manier waarop zij zich in hun persoonlijke verklaringen vervolgens uitten naar de Raad, was schandalig en voor IJsselstein onwaardig. Ik was genoodzaakt de raadszaal even te verlaten, zo erg was het. Mensen die nieuwsgierig zijn kunnen via de site van de Gemeente IJsselstein de vergadering beluisteren.

Enfin, zonder de wethouders en na wat schorsingen heeft de Raad haar aangepaste agenda kunnen afmaken. Uiteindelijk kwam het toch van het indienen van de voorgenomen motie, gericht tegen het college van Burgemeester en Wethouders, in meerderheid aangenomen door LDIJ,VVD, CDA en PvdA.

Hoe nu verder?

Inmiddels is bekend dat D66, de grootste partij, haar formerende rol heeft belegd bij de LDIJ. Zij zijn immers de tweede partij in onze gemeente na D66. Uiteraard hebben de partijen LDIJ, VVD en PvdA voorafgaand aan de raadsvergadering intensief overleg gehad over de gevolgen van de motie en de situatie waarin politiek IJsselstein zou belanden.
De drie partijen streven naar een zakencollege dat stuurt op dossiers die prioriteit hebben, het is de bedoeling dat dit zakencollege voor 5 oktober aanstaande gepresenteerd kan worden.
Onderling hebben partijen ook afgesproken dat de voor te dragen wethouders geen partijpolitiek nastreven, dus met andere woorden neutraal zullen opereren met het oog op wat het beste is voor IJsselstein.

Vertrouwen in de toekomst

Al met al een zeer intensieve periode maar wij verwachten dat de PvdA met haar standvastige koers alleen maar sterker uit deze raadsperiode zal komen.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum