Film samenwerking Utrechtse gemeenten

17 maart 2018

Een documentaire over de regionale aanpak voor een versnelde integratie van vluchtelingen is online. 16 gemeenten (*) in de regio Utrecht zijn vorig jaar gestart met een nieuwe aanpak, waarbij vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers direct begonnen wordt met integratie. In de opvang wordt al gestart met onder andere opleiding, werk en taal. Met het COA zijn afspraken gemaakt om statushouders uit asielzoekerscentra zoveel mogelijk naar gemeenten binnen de regio te laten doorstromen. Hierdoor hoeven asielzoekers minder te verhuizen en blijven gemaakte sociale contacten makkelijker behouden. Over deze regionale aanpak is een documentaire gemaakt onder de titel ‘De doorgaande lijn’.

De film laat zien wat de aanpak betekent in de praktijk. Met inspirerende voorbeelden voor integratie en interviews met vluchtelingen en professionals. De film maakt duidelijk wat vernieuwend is aan deze aanpak. Deze film maakt deel uit van een project met meerdere documentaires die op 1 maart openbaar is gemaakt tijdens een première in theater Tuschinski in Amsterdam. U kunt deze en de andere documentaires zien op: www.statushoudersinbeeld.nl

In 2018 en de jaren daarna willen de gemeenten de nadruk leggen op het leren van de Nederlandse taal en zoveel mogelijk verkrijgen van betaald werk. De ervaring leert dat parallelle trajecten van taal en werk de beste mogelijkheden bieden om de integratie te bevorderen. Het nieuwe kabinet wil de regie op inburgering bij de gemeenten neerleggen, waardoor de gemeente juist deze geïntegreerde trajecten van taal en werk goed kunnen organiseren en inzetten. De 16 gemeenten willen de komende jaren hun samenwerking op integratie intensiveren en de regie op inburgering en het realiseren van betaald werk voor statushouders oppakken als belangrijkste prioriteit.
Wethouder Jan Vlaar : “In Montfoort begeleidt Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten elke vluchteling die onze gemeente binnenkomt. Elk gezin, dan wel alleenstaande, wordt gekoppeld aan één maatschappelijk begeleider, die het hele traject hiervoor verantwoordelijk blijft. Daarnaast worden vluchtelingen gekoppeld aan taalmaatjes. Zij oefenen, heel basic met de gezinnen de taal van alle dag. Dit gebeurt naast de inburgeringscursus die elke vluchteling verplicht moet volgen en waarin de taal natuurlijk ook veel aandacht krijgt. Op deze manier creëren we een uitwisseling tussen vluchtelingen en bewoners en zoeken we aansluiting bij bestaande initiatieven in onze gemeente. “

* Deelnemende gemeenten:
Op 18 januari 2017 is over deze aanpak een bestuursovereenkomst afgesloten met 16 Utrechtse gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater.