Raadslid en fractievoorzitter

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.”

Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is echt een PvdA-topic geworden in onze gemeente.

Samen met jong talent dat zich heeft aangemeld wil ik me na de verkiezingen inzetten voor een goed vervolg. Als de uitslag het toelaat ben ik beschikbaar als wethouder Wonen.

Paul Nieveeen van Dijkum, 64 jaar – manager informatievoorziening woningbouwcorporatie. 

Paul  is de afgelopen raadsperiode ook het raadslid van de PvdA geweest en is de mentor van Marlieke sinds zij 2 jaar geleden de rol van commissielid van Tiemen van der Worp overnam.