Hondenbelasting IJsselstein

De PvdA is tegen het afschaffen van de hondenbelasting in IJsselstein

De PvdA is tegen het afschaffen van de hondenbelasting in IJsselstein. In 2017 hebben we in de gemeenteraad met elkaar de afspraak gemaakt deze belasting voortaan als een doelbelasting te beschouwen.

Dat betekent dat de gemeente zoveel belasting willen heffen dat de kosten die met het hondenbeleid zijn gemoeid, door de opbrengsten van de hondenbelasting gedekt worden. De doelbelasting houdt ook in dat in beginsel al het geld dat met de hondenbelasting wordt opgehaald in IJsselstein ook aan de voorzieningen voor de hondenbezitters wordt uitgegeven.

Met het afschaffen van de hondenbelasting zouden de inkomsten wegvallen, terwijl de kosten van het beleid, onder meer aanleg en onderhoud van uitlaatveldjes, poepzuigmachines en handhaving zouden blijven bestaan.

Afschaffen van de hondenbelasting zou kostenverhogend werken in een tijd dat IJsselstein financieel op de kleintjes moet letten.

 

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum