Fractiesecretaris en Commisielid Bestuur

Tiemen van der Worp

Tiemen van der Worp

Over Tiemen van der Worp

06 4138 8986tiemen@novainvicta.nl

Tiemen van der Worp (1969) is geboren en getogen in IJsselstein. In het dagelijks leven is hij actief als zelfstandig ondernemer / eigenaar van een bedrijfs- en veiligheidskundige adviesbureau. Als gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige werkt hij zowel nationaal als internationaal waarbij hij adviseert, traint en audits uitvoert op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Waarom de PvdA?

“In mijn werk kom ik regelmatig de gevolgen tegen van onveilige werksituaties, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van ongevalsonderzoek. Het veilig uit kunnen voeren van werk / arbeid is voor mij een simpele maar wezenlijke basivsoorwaarde voor iedereen. Jong of oud, man of vrouw. Ik zie in mijn werk helaas dat met name de meest kwetsbaren het slachtoffer worden van marktwerking en gebrekkig tot geen overheidstoezicht. Dat heeft de laatste jaren gezorgd voor een verschuiving in mijn politieke oriëntatie en een gevoel van onrust. Vanuit deze onrust wil ik meewerken aan een veilige werkomgeving voor allen. Daarom heb ik bewust gekozen voor het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid en het platform Rode Ondernemers.”

Waarom is de lokale politiek belangrijk?

“Een samenleving vraagt om respect voor elkaar en een prettige leefomgeving. Dat begint lokaal. Ik heb IJsselstein zien groeien van ca. 15.000 inwoners in mijn jeugd tot het huidige aantal. Helaas zijn voorzieningen niet altijd evenredig meegegroeid. Ook zien we diverse lokale problemen waarbij burgers direct geconfronteerd worden met de gevolgen van maatschappelijke veranderingen zoals bijvoorbeeld het uitbesteden / privatiseren van zaken die naar mijn beleving absoluut bij de kerntaken van een (lokale) overheid horen. Je kunt je daarover druk maken tijdens een verjaardag, je kunt daarover een keer per 4 jaar jouw stem uitbrengen of….. je gaat meepraten en meedoen. Ik kies voor het laatste waarbij ik mij realiseer dat het roepen op de bank thuis makkelijker is dan constructief meewerken aan een zo goed mogelijke oplossing die te verantwoorden is naar de burgers van IJsselstein. Die uitdaging ga ik niet uit de weg maar aan!”