Armoedebestrijding

Ons armoedebeleid is gericht op het ondersteunen van mensen met een langdurig laag inkomen, maar ook op de groep werkende armen

Ons armoedebeleid is gericht op het ondersteunen van mensen met een langdurig laag inkomen, maar ook op de groep werkende armen. We zetten ons in om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en daarom nemen maatregelen gericht op kinderen die in armoede opgroeien een belangrijke plek in.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 raadslid en fractievoorzitter. Sinds 2001 woonachtig in IJsselstein, met veel plezier. Niet eerder heb ik zo lang ergens gewoond! Het is mijn ambitie de komende raadsperiode met een sterk team een krachtig geluid te laten horen. Wij staan klaar met een gemotiveerd team om de mouwen op te

Meer over Paul Nieveen van Dijkum