Armoedebestrijding

Ons armoedebeleid is gericht op het ondersteunen van mensen met een langdurig laag inkomen, maar ook op de groep werkende armen

Ons armoedebeleid is gericht op het ondersteunen van mensen met een langdurig laag inkomen, maar ook op de groep werkende armen. We zetten ons in om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en daarom nemen maatregelen gericht op kinderen die in armoede opgroeien een belangrijke plek in.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

In 2015 actief geworden als commissielid Samenleving voor de PvdA IJsselstein en secretaris van de lokale afdeling. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 raadslid en fractievoorzitter. Sinds 2001 woonachtig in IJsselstein, met veel plezier. Niet eerder heb ik zo lang ergens gewoond! Het is mijn ambitie de komende raadsperiode met een sterk team een

Meer over Paul Nieveen van Dijkum