PvdA vraagt uitstel besluitvorming bouwverkenningen aan de Raad maar krijgt die niet

Door Paul Nieveen van Dijkum op 17 december 2021

In de raadsvergadering van 16 december heeft de PvdA een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. Dat is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat.  In de  motie vragen we de raad besluitvorming over lopende bouwverkenningen over de verkiezingen te tillen en over te laten aan de nieuwe raad. We hebben daarvoor steun gekregen van SDIJ en GroenLinks, maar dat was niet genoeg. D66 en de coalitiepartijen LDIJ en VVD zagen er niets in want wij kunnen als volksvertegenwoordigers toch gewoon besluiten?

Tot een debat liet de voorzitter het niet komen, er werden slechts korte statements uitgewisseld. Tot debat zal het later in de commissie Ruimte nog wel komen. Dat wij er voor kozen deze motie vreemd in deze raadsvergadering in te dienen is omdat wij vinden dat er door het college met name met de plannen voor Hitteschild, Lagebiezen en Zendmastlocatie onzorgvuldig is omgegaan met de aanwonenden en dat een pauze benut zou kunnen worden om te werken aan herstel van vertrouwen en draagvlak voor de plannen. Draagvlak voor deze plannen ontbreekt nu vrijwel totaal en de inwoners voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen. De opvatting die heerst bij met name LDIJ en VVD dat wij als volksvertegenwoordigers wel weten wat goed is voor IJsselstein en derhalve niet naar inwoners hoeven te luisteren omdat wij alle belangen kunnen afwegen, is niet de opvatting van de PvdA.

De PvdA zal de bouwverkenningen nauw blijven volgen en het college ook kritisch bevragen. En misschien loopt de besluitvorming als vanzelf over de verkiezingsdatum heen …

Wie zal het zeggen? We houden u op de hoogte.

 

 

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum