Onveilige Binnenstad door tijdelijke maatregel bollards

Door Paul Nieveen van Dijkum op 5 februari 2020

Op de foto rechts het hekwerk dat bedoeld is autoverkeer te stoppen waar tot 1 januari 2020 de bollards dit deden. Het buiten werking stellen van de bollards met name op de Overtoom leidt tot veel sluipverkeer en onveilige situaties bij de toegang tot de binnenstad van IJsselstein. De geplaatste verbodsborden houden geen autoverkeer tegen en gehandhaafd lijkt er niet te worden.

De PvdA heeft contact gezocht met Parkeerservice omdat volgens wethouder Peter Bekker de door Parkeerservice op afstand bediende bollards niet meer bediend kunnen worden doordat het servicecontract en de ict-ondersteuning door de oorspronkelijke leverancier zijn beëindigd. De PvdA zet hier vraagtekens bij. Van Parkeerservice hebben we bij de PvdA op moment van dit schrijven nog geen reactie ontvangen.

De gekozen tijdelijke maatregel om de bollards veiligheidshalve omlaag te zetten en afhankelijk van toekomstig beleid eind 2020 tot nieuwe oplossingen te komen vindt de PvdA een verkeerde keuze. Het is wachten op de eerste ongelukken nu het autoverkeer een sluiproute door de autoluwe binnenstad heeft.

De PvdA heeft bedrijven gezocht en gevonden die de bollards als IJsselstein al in gebruik heeft kunnen leveren, plaatsen en onderhouden. De contactgegevens hebben we met de wethouder gedeeld.  De wethouder is nu aan zet om met het oog op de verkeersveiligheid snel nieuwe afspraken te maken om tot een oplossing te komen voor een veilige en autoluwe binnenstad.

 

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum