Bouwen in Rijnenburg, een Utrechtse wijk bij IJsselstein?

Door Marlieke van Schalkwijk op 26 januari 2022

In een AD-artikel gisteren maakt D66, traditiegetrouw, vlak voor de verkiezingen een mooie draai.

Nadat hun partij in de Utrechtse raad jarenlang bouwen in Rijnenburg tegenhield (de plannen waren volgens hen volstrekt onmogelijk), hebben ze nu ineens het licht gezien. De partij stelt dat de woningnood in IJsselstein zo hoog is, dat er vast draagvlak is.

Met dat eerste kunnen we meer dan instemmen: als PvdA hebben we de afgelopen vier jaar het ene na het andere voorstel ingediend om de woningnood te verzachten. Denk aan het plaatsen van 150 tijdelijke woningen, het aanstellen van een bouwregisseur, het versnellen van plancapaciteit, meer
volkshuisvesting en minder markt: ik kan nog wel even doorgaan. Bijna dagelijks ontvang ik berichten van jongeren, gezinnen en senioren die geen kant op kunnen. Dat de woningmarkt op slot zit is evident.

Maar wat D66 IJsselstein voor het gemak even lijkt te vergeten, is dat Rijnenburg Utrechts grondgebied is. Je bouwt dus helemaal niet voor IJsselsteiners. Dan kun je met de mooiste woorden komen, over dat IJsselstein een krimpgemeente is en dat we nieuwe inwoners nodig hebben, met deze plannen bereik je het tegenovergestelde en doe je precies wat er de LDIJ en VVD de afgelopen jaren al gedaan hebben. Namelijk IJsselsteiners zonder vermogen de stadsgrenzen over jagen. Ga maar ergens anders zoeken naar die betaalbare woning, want hier lukt het niet. Wij zijn daar faliekant tegen.

Je moet kunnen wonen waar je hart ligt. En dat is, voor veel IJsselsteiners, in gemeente IJsselstein. Niet in Utrecht. En natuurlijk is het praktisch bijna IJsselstein, zou je kunnen stellen als je het gebied via Google Maps bekijkt. Maar toch hebben we als IJsselstein niks te zeggen over wat we bouwen en voor wie we bouwen. De ene na de andere partij lijkt, opvallend genoeg altijd nét voor de verkiezingen, eindelijk te beseffen dat de woningnood hoog is. En dus roepen we massaal: bouwen, bouwen, bouwen!

Wij als PvdA zijn helemaal niet tegen bouwen – sterker nog, wij hopen dat het volgend college nu eindelijk eens iets gaat doen. Maar waar alle partijen volledig aan voorbij gaan, is het aspect van betaalbaarheid. Vrijstaande huizen met twee parkeerplekken, waar de VVD eerder voor pleitte, daar lossen we de woningnood niet mee op. Probeer dat maar eens te verkopen aan die huurder die voor 1100 euro een zolderkamertje mag huren. Aan de starters of gezinnen die de overstap van sociale huur naar betaalbare koopwoning willen maken. Of aan de senioren die gewoon wat kleiner willen wonen.

Misschien moeten we het daar eerst eens met elkaar over hebben, voordat we valse beloften maken dat er over 5 jaar woningen kunnen staan. Iets wat, zelfs met de beste wil van de wereld, niet kan. Dat weet D66 zelf ook wel. Die tijdelijke woningen kunnen er overigens, voor IJsselsteiners, wél over een jaar of twee al staan.

Marlieke van Schalkwijk

Marlieke van Schalkwijk

“Ik strijd voor een sterke start voor iedereen! Goed onderwijs en een klimaatbestendige toekomst. Fijn wonen voor alle generaties.” De komende jaren staan we voor grote uitdagingen op het gebied van wonen, het klimaat en kansengelijkheid. De komende gemeenteraadsverkiezingen gaan echt ergens over. Ik ga me keihard inzetten voor een betaalbare woning voor iedereen. Een

Meer over Marlieke van Schalkwijk