Column: Zelfstandig IJsselstein & bangmakerij door LDIJ

26 februari 2022

door Tiemen van der Worp

Daar waar bij de vorige verkiezingen de LDIJ beloofde dat de hondenbelasting zou verdwijnen en parkeren gratis zou worden is de insteek nu gericht op bangmakerij. 

De indruk wordt gewekt dat de zelfstandigheid van IJsselstein ter discussie staat!

Oeioeioei. Dat is schrikken. Want na Lopik zijn wij aan de beurt. Kennelijk heeft de LDIJ via de wethouders informatie die anderen niet hebben. Of… er wordt een sentiment gecreëerd dat moet gaan zorgen dat de mensen die vorige keer stemden op gratis parkeren (niet gerealiseerd) en afschaffing van de hondenbelasting (niet gelukt) nu ineens op LDIJ gaan stemmen als hoeder der zelfstandigheid.

Diezelfde LDIJ heeft de afgelopen met de VVD de coalitie gevormd en IJsselstein bestuurd. Een zelfstandig IJsselstein, toch?

Nou dat valt te bezien. Te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken valt IJsselstein tussen wal en schip. De oplossing? Aansluiten bij meer dan 30 (!) samenwerkingsverbanden zoals de Veiligheidsregio Utrecht, de Omgevingsdienst Regio Utrecht, de Belastingsamenwerking Rivierenland (u weet wel, die van de OZB) etc. En in al die samenwerkingsverbanden heeft IJsselstein geen echte zeggenschap want de meerderheid beslist en grote steden als Utrecht hebben soms net even meer stemrecht en in de melk te brokkelen.

De provincie Utrecht verkoopt bijvoorbeeld op dit moment stukken landbouwgrond langs de Noord-IJsseldijk voor bebouwing met landhuizen. En het is nog maar de vraag of coalitie LDIJ en VVD dit wist via de getrapte vertegenwoordiging. Stonden ze erbij en keken ze ernaar? Of stonden ze ergens anders zodat ze het niet wisten. Gewoon een simpel voorbeeldje van wat er kan gebeuren in een zelfstandig IJsselstein.

Want had er met actief optreden en afstemming met de provincie niet een prachtige plannetje bedacht kunnen worden met (tijdelijke) betaalbare woningen. Via systeembouw snel te realiseren! En laten we nu zo’n bouwer in de regio hebben…Dat laatste zou toch in ieder geval wel bekend mogen zijn omdat de PvdA IJsselstein daar een paar jaar geleden al een excursie voor alle politici uit IJsselstein heeft georganiseerd.

En wat langer geleden bleek dat het niet eens zeker is of de inwoners van IJsselstein wel veilig zijn. De veiligheidsregio en de omgevingsdienst vertellen namelijk elk iets anders. En IJsselstein is niet bij machte om hier iets tegen te doen.

Wat denkt u verder van de posities die bepaalde bedrijven lijken te hebben in IJsselstein? Een slachterij die in de milieuvergunning nog punten open had staan (stankemissie) en  toch verdubbeld mocht worden, een grond-weg en waterbouw bedrijf dat grond verwerft voor een spotprijs (ca. 50-70% onder geldende marktprijs, als je tenminste de juiste taxateurs gebruikt) en daar bedrijven op mag gaan huisvesten. Maar ook partijen die wegkomen met het realiseren van spookparkeerplaatsen 

Als dit kenmerkend is voor wat je kunt bereiken als zelfstandige gemeente en wat je met 4 jaar bestuur hebt kunnen realiseren in het kader van de zelfstandigheid dan is er een groter probleem dan zelfstandigheid.

En het schrikbeeld van Nieuwegein en het idealiseren van Lopik en Montfoort? Ook dat is niet zo slim. We weten hoe het met de samenwerking met Montfoort is afgelopen. Lopik dan? Een serie van leuke dorpjes in een groen gebied dat men niet meer zelfstandig in stand kan houden.

  • Hoeveel kinderen gaan er dagelijks op de fiets naar Lopik?
  • Hoeveel IJsselsteiners gaan in Lopik, Benschop, Lopikerkapel, Cabauw of Polsbroek boodschappen doen, uit eten of naar het theater of de bioscoop?

Waarom dat idealiseren van het Groene Hart en de bangmakerij over de zelfstandigheid van IJsselstein?

Beste LDIJ als je dat echt belangrijk vond had je de afgelopen vier jaar krachtiger moeten optreden en niet nog meer uit handen moeten geven. IJsselstein is de afgelopen vier jaar gekenmerkt als een regie-gemeente. Maar dat vraagt om echte regisseurs en niet om bangmakers, roepen en beloven en samen niets doen!

 

Columns van de PvdA IJsselstein worden op persoonlijke titel door een van de bestuursleden geschreven. Columns mogen prikkelend zijn maar we willen niet kwetsen.