Voorzitter en secretaris

Harm Groeneweg

Voorzitter en secretaris

Bericht van jullie (interim) voorzitter. Bij de afdelingsvergadering kort voor de vakantieperiode heb ik me aangemeld om het afdelingsbestuur te versterken, ad interim, in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Aldus geschiedde.

Prioriteit voor het afdelingsbestuur heeft het organiseren van de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat is geen sinecure, want helaas is op de een of andere manier het actief zijn binnen de gemeentepolitiek minder populair geworden. In het algemeen, maar ook binnen onze PvdA. Dus wat te doen…de mouwen opstropen!

Één van de zaken die we opgepakt hebben, is het persoonlijk benaderen van onze afdelingsleden. Wij zijn daar nu mee bezig. Een aantal van jullie hebben er wellicht al iets van gemerkt. Bijzonder verheugend is te melden, dat er uit deze gesprekken een aantal positieve reacties naar voren zijn gekomen. Dat betekent dat we een kandidatenlijst voor de verkiezingen kunnen gaan opstellen. Hartstikke mooi!

Natuurlijk zijn we er daarmee nog niet. Op langere termijn hebben we echt behoefte aan “verjonging”. Dus we hopen dat ook nieuwe, jongere leden eens kennis willen komen maken met de politiek in IJsselstein. Dat is echt geen zwaar beroep op je vrije tijd. Er zijn allerlei opties om mee te gaan doen. Straks met de verkiezingen zijn er allerlei leuke klusjes te doen. Iedereen van harte welkom!
Ben je nog niet benaderd, laat van je horen via pvda.lokaal.ijsselstein@gmail.com, dan nemen we contact met je op. Binnenkort eten we appeltaart met elkaar op de goede afloop, dus als je ook trek hebt …!

Voor mijzelf voelt het goed om na een paar jaar “op reces” geweest te zijn, nu weer “inside-information” uit de IJsselsteinse politiek te krijgen. Na de zomervakantie is daar het nodige gebeurd, bericht ons raadslid, Jeanette de Neijs. Er is opnieuw grote onenigheid ontstaan rond de problematische UW-samenwerking met de gemeente Montfoort. Wethouder Vincent van den Berg en daarmee zijn CDA zijn uit het college van B&W gestapt. Eerder, in februari, heeft Jeanette in dit kader  ook al een motie van wantrouwen ingediend bij het college en is de VVD uit het college gestapt. Nu dus het CDA, weer crisis.

Maandagavond jl. hebben we hierover overleg gevoerd met de fractie. Jeanette kon haar strategie spiegelen met bestuur en afdelingsleden. Als voorzitter heb ik Jeanette bedankt voor haar inzet bij dit thema en voor haar bewonderenswaardige strakke koers, die zij namens onze PvdA van begin af aan heeft uitgezet. Nu de brokstukken her en der neerdalen, blijkt dat wij als PvdA zeer terecht hebben aangedrongen op een grondige, structurele aanpak van de bestuurlijke (en financiële) chaos. Desondanks is het echt niet leuk om moties van wantrouwen in te moeten dienen, collegepartijen hard te moeten bekritiseren, bondgenoten als de SP plotseling te zien overstappen naar het ‘andere’ kamp. Maar Jeanette heeft dit met verve geklaard, top!

De komende maanden is er de nodige gespreksstof tijdens de campagne. We kijken ernaar uit. Hopelijk hebben we de politieke wind weer eens wat in de rug. Het worden spannende, interessante, inspirerende en leuke campagnemaanden. Daar gaan we voor!