Ludieke #ikwilwonen – actie

20 februari 2022

Zaterdag 19 februari jl. heeft de PvdA IJsselstein een ludieke actie gehouden bij de parkeerplaats aan het Kronenburgplantsoen.

De PvdA IJsselstein presenteerde een plan om (tijdelijke) woningbouw te realiseren dicht bij het historische centrum, op een prachtige plek: het Kronenburgplantsoen!

Bij het inrijden en verlaten van de parkeerplaats, en door rood stoepkrijt te gebruiken om een beperkt aantal lege parkeerplekken te markeren, is er aandacht gevraagd voor het feit dat hier nu geparkeerd wordt terwijl er ca 150 meter verderop een parkeergarage angstaanjagend leeg is.  Wat zou het mooi zijn als de parkeergarage gevuld wordt en de helft van het parkeerterrein aan het Kronenburgplantsoen gebruikt kan worden om langs de gracht (tijdelijke) kleinere woonunits te bouwen voor onze woningzoekende IJsseslsteinse jeugd en ouderen die kleiner willen wonen.

De actie lokte zoals bedoeld de nodige gesprekken uit. Veel steun, maar natuurlijk ook de nodige vragen. Bij doorpraten bleek namelijk dat het nu niet mogelijk is om de parkeervergunning voor het Kronenburgplantsoen om te ruilen voor een parkeerplek in de garage. En dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde!

Opvallend was ook de hoeveelheid parkeerders die niet uit IJsselstein kwamen en helemaal niet wisten dat ze 150 meter verderop een overdekte parkeergarage is.

“Wij hopen dat er mede door dit soort acties nu eens wat creatiever gekeken wordt naar oplossingen voor de urgente woningnood” aldus Marlieke van Schalkwijk en Paul Nieveen van Dijkum.  “Want het is gewoon niet uit te leggen dat we een bijna lege parkeergarage hebben en hier zoveel auto’s staan terwijl er ook nog zo’n hoge woningnood is.”

De signalen van de bewoners over de praktische bezwaren van de parkeergarage zullen we agenderen!

Uiteraard zijn na afloop de rode strepen stoepkrijt netjes verwijderd met een bezem en de nodige emmers IJsselsteins grachtwater