Bestuur

Het bestuur van de afdeling is samengesteld uit:

  • Harm Groeneweg: voorzitter
  • Paul Nieveen van Dijkum: secretaris, penningmeester ad-interim

 

Het email adres van de PvdA afdeling  IJsselstein is:

  • pvda.lokaal.ijsselstein@gmail.com