Kna!Rood! juli / augustus 2021

Kna!Rood! mei / juni 2021

2 juli 2021: Rode Rondvaart in IJsselstein

Diverse leden van de PvdA hebben op 12 juli jl. IJsselstein letterlijk vanuit een ander perspectief gezien.  We zijn in 4 groepen met Ysselvaert meegevaren voor een Rode Rondvaart. Om 19.00 uur hebben we inde volle zon een PvdA hoekje bij een van de aanlegpunten gemaakt.

Daar werden de leden en een aantal genodigden (we hadden plaatsen over) ontvangen met een hapje en drankje.

Om 20.00 uur  vertrokken met enkele regendruppels de eerste 2 boten. Een boot met sociaal democraten en een boot onder leiding van onze politieke kapitein Paul met vertegenwoordigers van andere partijen (waarbij alleen SDIJ, LDIJ en VVD zijn ingegaan op de uitnodiging…). Na  ruim 3 kwartier kwamen ze droog en vol enthousiasme over ons mooie stadje vanaf het water terug.

Snel de 2 volgende boten vol met leden ,die onder deskundige info van vrijwilligers van stichting Ysselveart verrassende info kregen over de geschiedenis van ons stadje. Uiteraard sloten we af met een hapje en een rood drankje.

Dankzij PvdA meer aandacht voor MBO-stageplaatsen!

Er zijn nog steeds dringend stageplaatsen nodig voor MBO-studenten. Ook in IJsselstein.

In de Raad van 17 juni werd de motie om meer aandacht te geven aan mbo’ers die een stageplek zoeken aangenomen.

De PvdA IJsselstein diende deze motie in na veel gesprekken met IJsselsteinse mbo’ers.

Twee andere moties om IJsselsteinse mbo’ers tegemoet te komen werden helaas niet aangenomen. Dat is jammer, want met de voorstellen uit deze moties zou de gemeente IJsselstein daadwerkelijk een verschil kunnen maken.

Zo vroegen wij de gemeente om ervoor te zorgen dat zij zelf meer stageplekken voor mbo’ers gaat aanbieden. Een goed voorbeeld doet immers volgen. Helaas waren andere partijen dit niet met ons eens. Die zien kennelijk geen voorbeeldrol voor de gemeente of vinden het thema niet de moeite waard.

Eens te meer bleek dat het motto “Samen Doen” van dit VVD en LDIJ college vertaald moet worden als “Samen Niets Doen”.

Maar de PvdA  blijft aandacht vragen voor de positie van deze groep. Want wij staan naast en achter onze toppers van het mbo!

21 juni 2021-18.00 uur: Kennismaking met kandidaat voorzitter PvdA NL

Nu Nelleke Vedelaar heeft aangegeven het voorzitterschap van onze PvdA neer te gaan leggen zijn er een aantal kandidaten die haar willen opvolgen. Een van die kandidaten is Pieter Paul Slikker.
Pieter Paul is nu actief in Den Boch en is bij sommigen van ons bekend als de campagnemanager van de PvdA.  Maandag 21 juni aanstaande komt Pieter Paul naar IJsselstein voor een korte stadswandeling waarbij hij graag zijn ideeën voor de PvdA uit de doeken wil doen en daarover wil sparren. Niet alleen met bestuur en fractie maar zeker ook met de leden van onze afdeling.
U bent dan ook van harte welkom om met ons mee te wandelen en gedachten uit te wisselen.  We starten de wandeling om 18.00 uur bij het gemeentehuis aan de Overtoom, dit duurt ongeveer een tot anderhalf uur.
U komt toch ook? Tot aanstaande maandag, 18.00 uur Overtoom (Stadhuis) IJsselstein!
PS: u kunt ook een introducé meenemen…. 

31 mei 2021: Eerste Rode Wandeling een succes

Op 31 mei jl was het zover…. na alle Corona maatregelen nu toch weer een (Corona Proof) leden activiteit: een rode wandeling.

Tijdens de wandeling werd als eerste het huis van de voor herbenoeming voorgedragen burgemeester aangedaan. Daar hebben wij hem gefeliciteerd en het boek van Asscher cadeau gedaan onder het motto “in iedereen schuilt een sociaal democraat”. Vervolgens zijn we via de basiliek naar het kasteelpark gegaan en via de binnenstad naar de oude LTS. Op diverse punten hebben mensen van de Historische Kring IJsselstein zaken toegelicht.

Na een tussenstop ter hoogte van de voorgenomen nieuwbouw (2030 of later) op Paardenveld zijn we ontvangen bij onze lokale kunstenaar Wim van Sijl. Deze heeft zijn visie op het “levend kunstwerk” aan de Walkade gedeeld en heeft ook wat verteld over de kwestie van het parkeren en de kunst-sokkel.

De laatste stop was het parkeerterrein aan het Kronenburgplantsoen dat er simpelweg om vraagt om gebruikt te worden als lokatie voor tijdelijke starterswoningen. Er is daar immers 100 meter verderop een parkeergarage die grotendeels leeg staat.  Dus: #IKWILWONEN aan het Kronenburgplantsoen.

Na afloop hebben we ons genesteld tussen twee groepen jongeren die aan chillen waren op de banken / muren  tegenover het stadhuis. Met de roze koeken van Ad en een drankje (wijn / fris) konden we ontspannen na praten.

En alvast nadenken over de volgende activiteit. Een Rode Vaartocht?

In memoriam Fred van den Beld

Het afgelopen weekend bereikte ons het droevige bericht dat Fred van den Beld op vrijdag 28 mei jl. is overleden. Onze oud-penningmeester van de afdeling IJsselstein is niet meer. We zijn geschokt en diep verdrietig.

Hoe kort geleden is het nog maar dat Fred zijn bestuurstaken als penningmeester van onze afdeling neerlegde. Jarenlang regelde hij onze financiën, en nog veel meer. Voorbereidingen voor verkiezingscampagnes, regelen van bijeenkomsten, inkopen van onze verse rode rozen, het ontwerpen en schrijven van een verkiezingskrant, niets was Fred teveel. Voor een gemeenteraadsverkiezing regelde Fred de komst van het toenmalige kamerlid Ed Groot om bij ons mee campagne te voeren. Fred kende Ed omdat hij destijds ook in de commissie Financiën van de Tweede-Kamer fractie meedraaide.

Het frustreerde Fred dat er maar zo weinig mensen betrokken waren bij de lokale politiek. Hij had graag geëxperimenteerd met nieuwe vormen van participerende democratie. Helaas was de tijd daarvoor destijds nog niet rijp.

Fred vertelde ons bijna 2 jaar geleden dat hij ernstig ziek was geworden: slokdarmkanker. De behandeling leek lange tijd hoopvol. Als we Fred weer spraken was hij steevast vrolijk, positief gestemd en vertelde hij, zoals hij was, nuchter over de stand van zaken. Iedereen hoopte van ganser harte dat de behandelingen succesvol zouden blijven. Dat heeft dus niet zo mogen zijn. “Het boek is gesloten”, zoals de aanhef op zijn rouwkaart vermeld.

We hebben Fred gekend als een altijd vrolijke, zeer humorvolle, inspirerende en zeer nauwgezette bestuurder. Maar het belangrijkste blijft altijd in onze herinnering: Fred was gewoon een ontzettend fijne kerel, met wie iedereen plezier had.

Wij wensen echtgenote Betty, de kinderen Rob en Frank, hun partners en (klein)kinderen heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.

De rouwkaart van Fred eindigt met zijn woorden “Blijf goed voor elkaar zorgen”. We zullen ons best doen, Fred!

Place2BU Goed initiatief van Mitros en Portaal: het kan en gebeurt, helaas nog niet in IJsselstein

Bouwen voor een mix van statushouders, jongeren en mensen die een nieuwe kans pakken. Het kan en het gebeurt in Utrecht, helaas (nog) niet in IJsselstein.

Place2BU bestaat uit vier woongebouwen met 490 zelfstandige eenkamerstudio’s en een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Ongeveer de helft van de studio’s is voor jongeren van 23 tot 35 jaar. De andere studio’s zijn voor statushouders en voor mensen die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang en er aan toe zijn om (weer) zelfstandig te wonen. Iedereen in Place2BU woont zelfstandig. De mensen in de laatste twee groepen krijgen begeleiding.

1 Mei – Jubilarissen in het zonnetje

In een fris maar heerlijk lentezonnetje fietst een groep PvdA’ers al vroeg door IJsselstein. 1 Mei, dag van de Arbeid, tijd om onze jubilarissen te gaan verrassen. Door omstandigheden als Corona en een vacature op ons secratariaat (wie meldt zich aan?) hebben we dit jaar een heel lijstje van leden die 25-jaar of zelfs al 50 jaar PvdA-lid zijn. Waar vind je zo’n trouwe aanhang?!!

Door Corona gedwongen blijft het bij een “voordeur-gesprek”. Ook het opspelden van de jubilaris-speld moet helaas achterwege blijven. Maar overal is het duidelijk: het verrassingsbezoek, de aandacht van de partij, wordt zeer gewaardeerd. Naast de herinneringsspeld ontvangen de jubilarissen – uiteraard – een bos rode rozen én een persoonlijke felicitatiebrief van partijvoorzitter Nelleke Vedelaar.

Herinneringen uit vervlogen jaren worden opgehaald, zoals de redenen om lid te worden. Komt de jubilaris uit een “rood nest” of juist niet? Welke politieke wind waaide er destijds toen de jubilarissen zich aanmeldden? Elke jubilaris heeft zijn eigen verhaal, de ene nog interessanter dan de andere. Maar ook actuele onderwerpen komen aan de orde. Wat is het toch heerlijk om elkaar weer eens persoonlijk te ontmoeten, na al die Corona lock-down.

De jubilarissen, in willekeurige volgorde:

Jeroen Salm, 29 jaar PvdA-lid

De hr. Tuunter, 62 jaar PvdA-lid

Hans de Jonge, 55 jaar PvdA-lid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cees Schuilenburg, 50 jaar PvdA-lid

Paul Overkamp, 30 jaar PvdA-lid

Marion van Hoof-Ward, 32 jaar PvdA-lid, zal op een latere datum haar jubileumspeld feestelijk in ontvangst nemen.

De afgelopen 4 maanden kwamen er in onze afdeling IJsselstein alweer 4 nieuwe leden bij. Te zijner tijd hopen we jullie óók de jubilarisspelden te komen overhandigen!