Een mobiliteitshub, wat is dat eigenlijk?

Tijdens de raadsvergadering op 7 maart 2024 bleek er met name bij wethouder Bekker en de coalitiepartijen nogal wat onbegrip te bestaan met betrekking tot wat een mobiliteitshub nu eigenlijk is. Voor hen wordt het begrip eenvoudig platgeslagen tot een ander woord voor parkeergarage.

Maar een mobiliteitshub speelt een cruciale rol in het autoluw en leefbaar houden van de stad. Dan moet het college wel de rol pakken die daarbij past en de noodzakelijke parkeerregulering invoeren. Een succesvolle mobiliteitshub levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk of stad doordat een grotere dichtheid en een lagere parkeernorm kan worden gerealiseerd.

In IJsselstein is bij het project aan de Poortdijk al een begin gemaakt met een lagere parkeernorm. Dat werd mogelijk  door introductie van deelauto’s en een OV-abonnement voor de nieuwe bewoners.

Project Paardenveld-Noord is gebaseerd op de campusgedachte en voorziet ook in een autoluwe leefomgeving door de inzet van een mobiliteitshub.

Hieronder voor de duidelijkheid de definitie van een mobiliteitshub van CROW:

(CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer in Nederland. CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de toekomst)

Een mobiliteitshub is een knooppunt in een multimodaal mobiliteitsnetwerk.

Op dit knooppunt komen verschillende vervoerswijzen en hun infrastructuur, groottes en schaalniveaus samen. Een hub fungeert als begin-, eind- of overstappunt in de reis. Daarbij is een onderscheid te maken tussen vervoerstromen van personen en vervoerstromen van goederen (logistiek en stadsdistributie), die kunnen overlappen.

Een (mobiliteits)hub is dus, ondanks de naam, meer dan slechts een knooppunt van mobiliteit. Ten eerste worden bij hubs vaak ook slimme, nieuwe en/of duurzame vormen van mobiliteit aangeboden, zoals elektrisch vervoer, deelmobiliteit en ontsluiting via Mobility as a Service (MaaS) dienstverleners. Bovendien staat bij grotere hubs behalve de vervoersfunctie ook de verblijfskwaliteit en beleving centraal.”

Wordt vervolgd …

Woningbouw Roba-terrein op losse schroeven?

Wil het college eigenlijk wel bouwen? Staat woningbouw op Roba-terrein wederom op de tocht?

Donderdagavond 7 maart heeft de IJsselsteinse raad vergaderd over een notitie op hoofdlijnen over woningbouw op het Roba terrein. Het bouwen van woningen op deze locatie in IJsselstein, is een lang gekoesterde wens van vrijwel alle politieke partijen, het college en zeker ook van inwoners en woningzoekenden.

Tijdens de commissievergadering bleek dat vrijwel alle fracties positief kijken naar woningbouw op deze locaties. Vanaf december 2023 zijn alle fracties betrokken bij het optuigen van deze ambities en konden alle fracties kaders meegeven. Zo werd aangegeven dat 30% sociale huur een harde eis van de raad in algemene zin zou zijn, evenals de eerder vastgestelde woonvisie.

Des te meer verbazing wekte het, dat vlak voor de vergadering, LDIJ en VVD, twee coalitiepartijen, met een aantal voorstellen kwamen waarin harde kaders stonden. Gelukkig lukte het GroenLinks nog om op voorhand contact op te nemen met de betrokken partijen. Wat blijkt? De gestelde eisen van VVD en LDIJ, op het gebied van parkeren bijvoorbeeld, blijken de haalbaarheid van het hele project in gevaar te brengen. “Iedereen wil hier woningen bouwen. Wij vinden het onacceptabel om het risico te lopen dat dit niet mogelijk is door deze eisen neer te leggen. Het financiële plaatje is ook niet gecontroleerd door indienende partijen. Daarnaast is het niet chique dat partijen hier niet eerder mee kwamen.”, aldus fractievoorzitter van GroenLinks, Sanne de Bruijne.

Raadslid Paul Nieveen van Dijkum van de PvdA is het daarmee eens. “Betaalbare woningen komen we tekort in IJsselstein. Zeker op deze locatie, bereikbaar en binnenstedelijk, moeten we benutten voor woningbouw. Het is echt van de zotte dat het college het Roba project nu voor de tweede keer op losse schroeven zet. Willen ze eigenlijk wel bouwen?”

Ook verbaast de PvdA zich over het feit dat het college geen rol ziet voor de gemeente bij parkeerregulering. Volgens de partij is dit een cruciale voorwaarde voor de exploitatie van een parkeerhub. “In de ogen van het college is een mobiliteitshub blijkbaar gewoon een parkeergarage”, aldus Nieveen van Dijkum

Even leek het erop dat de amendementen van LDIJ en VVD zouden worden ingetrokken, zodat de raad tot een unaniem besluit kon komen. Helaas kregen beide partijen zelfs bijval van hun coalitiegenoot CDA en daarmee werd de stemuitslag weer 15-7.

“Wij vragen ons echt af waar de partijen mee bezig zijn. Amendementen indienen die de haalbaarheid van een woningbouwproject naar beneden halen, is dat nu bouwen voor IJsselstein?”, aldus GroenLinks en PvdA.

Derde editie speelgoedactie is weer een daverend succes!

Zaterdag 2 december 2023 organiseerden de PvdA en GroenLinks in IJsselstein voor het derde jaar op rij weer een inzamelingsactie van speelgoed voor de voedsel- en speelgoedbank.

Om 10.30 uur werd de inmiddels bekende rode tent bij het gemeentehuis opgezet en stonden de vrijwilligers klaar om de kratten van de voedselbank te vullen. Dat ging in een rap en hartverwarmend tempo.

Toen rond 15.00 uur werd opgeruimd was de chauffeur voor de tweede keer met een goed gevulde bestelbus op weg naar de voedselbank.

Marlieke van Schalkwijk gezamenlijke kandidaat GroenLinks PvdA Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023

Op 22 november 2023 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. GroenLinks en de Partij van de Arbeid komen met een gecombineerde kieslijst waarop Marlieke van Schalkwijk uit IJsselstein de enige kandidaat is uit de Provincie Utrecht op de regionale lijstduwers na.

 In de IJsselsteinse politiek is Marlieke geen onbekende want zij draait alweer een aantal jaartjes mee in de lokale politiek, eerst als commissie lid en sinds de laatste verkiezingen als fractieleider en raadslid voor de PvdA.

Marlieke is de enige GroenLinks PvdA vertegenwoordiger van de provincie Utrecht die na een intensieve selectie is overgebleven en een plekje op de definitieve kandidaten lijst heeft gekregen, nummer 46.

Dat is al iets om trots op te zijn.

Maar voor de provincie Utrecht is het belangrijk dat de Utrechtse stem gehoord wordt in Den Haag.

Marlieke zegt daarover Utrecht is een geweldige provincie. Wij durven hier te kiezen voor mensen en vooruitgang.

Dat Utrechtse lef en progressieve geluid moeten we ook in Den Haag laten horen.

We moeten het anders gaan doen in Den Haag – mens en natuur vooropstellen.

Het Utrechtse voorbeeld is daarbij hard nodig  en daarom ga ik uitgebreid campagne voeren in de provincie. Het is echt nodig dat Utrecht vertegenwoordigd wordt in de Tweede Kamer.”

Marlieke is super gemotiveerd en deze motivatie is na een maand vrijwilligerswerk op het Griekse eiland Lesbos waar zij hielp bij de opvang van vluchtelingen alleen maar toegenomen.  “Ik weet dat het in Nederland socialer kan. Ik geloof dat er geen enkel kind meer in armoede hoeft op te groeien in ons land. Trots ben ik op het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren krijg en heb gekregen van mensen die moegestreden waren of geen vertrouwen meer hadden in de politiek. Problemen oplossen en daarmee perspectief bieden is het mooiste van het politieke werk. Dat is hetgeen waarvoor ik mijn bed uit kom.” 

Daarbij wil ze om een bijdrage te leveren aan de oplossing voor Utrechtse problemen op het gebied van wonen, energie en mobiliteit. “Deze drie zaken moeten toegankelijk en betaalbaar blijven voor elke inwoner, jong en oud,  van de provincie Utrecht” vertelt Marlieke tot slot.

2/9/2023 PvdA en GroenLinks samen in de boot

Op zaterdag 2 september 2023 organiseerde de PvdA IJsselstein een regionale bijeenkomst waarbij actieve leden en bestuursleden van de diverse regionale afdelingen van zowel de Partij van de Arbeid als  GroenLinks aanwezig waren.

Na het verzamelen op de Overtoom en een korte kennismaking met koffie of thee liepen de aanwezigen naar het opstappunt voor een rondvaart door de gracht van IJsselstein.

Na de rondvaart was er gelegenheid om verder te praten onder het genot van koffie, thee en appeltaart met slagroom. Er zijn daarbij drie groepen geformeerd die zich bogen over de onderstaande vragen.

  1. Hoe kunnen we meer jongeren betrekken bij de lokale en regionale politiek?
  2. Hoe kunnen de diverse afdelingen elkaar tijdens de komende verkiezingsperiode helpen en versterken om zo krachtig campagne te voeren?
  3. Hoe kunnen we bestuurlijk de krachten bundelen?

De terugkoppeling was als volgt:

  • Het gaat niet zozeer om jongeren maar om mensen die energie hebben en mee willen werken.
  • Maar als mensen interesse hebben dan moeten ze wel in een laagdrempelige en veilige omgeving terecht komen. Hierbij is het belangrijk dat nieuwe leden indien gewenst begeleid worden en dat er voorzien wordt in laagdrempelige opleidingen. Dit zou naast e-learning ook regionaal georganiseerd kunnen worden.
  • Samenwerken is het devies.
  • Belangrijk is om het motto “ niet alleen in de Raad maar ook op Straat” in te vullen.

29/9/2023 Eerste gezamenlijke ledenvergadering GroenLinks PvdA

Vrijdagavond 29 september was de eerste gezamenlijke ledenvergadering van GroenLinks en PvdA IJsselstein.

Na ontvangst met koffie / thee en IJsselsteinse Molenkoek bij Zomo was het tijd om kennis te maken met elkaar en met onze IJsselsteinse kandidaat voor de 2e Kamer verkiezingen Marlieke van Schalkwijk.

Na een persoonlijke introductie beantwoordde Marlieke alle vragen die leefden onder de aanwezigen. Over hoe het selectieproces ging, wat haar persoonlijke speerpunten zijn maar ook over het dilemma dat onze Utrechtse kiezers kunnen hebben: stemmen we op Frans als toekomstig minister president of op Marlieke uit IJsselstein – Utrecht….

Een van de leden verwoordde het mooi: een stem op Frans is geen stem op Marlieke en Utrecht terwijl een stem op Marlieke ook een stem op Frans is!

Want als Marlieke, die als enige kandidaat de provincie Utrecht vertegenwoordigt direct gekozen wordt zijn er ca 20.000 stemmen nodig.  Over het dilemma zij een lid in de pauze iets heel praktisch: ik stem gewoon op Marlieke en mijn partner op Frans.  Dus dat zijn alvast 2 stemmen voor GroenLinks PvdA!

Na de pauze gingen de campagneleiders in op de plannen voor de komende periode.

 

 

 

19/8/2023 RoodGroen: Samen de wijk in!

Het feit dat we nog geen verkiezingsprogramma hadden was zaterdag 19 augustus geen belemmering om op initiatief van GroenLinks  de wijk in te gaan.

Na een gezamenlijke kop koffie werden er gemengde teams “Rood-Groen” gemaakt en zijn we wijk bij De Dissel / Haanderik ingegaan. Gewoon aanbellen en vragen wat er leeft in de wijk.

Mooie reacties en een aantal zeer concrete verbetertips voor bijvoorbeeld groenbeheer.

En door samen te lopen hebben we elkaar ook weer wat beter leren kennen.  Wordt zeker vervolgd, want het smaakt naar meer !

22/9/2023 Marlieke van Schalkwijk kandidaat voor de 2e Kamer

De enige Utrechtse kandidaat voor de 2e Kamer verkiezingen 2023!

Een aantal jaren geleden meldde Marlieke van Schalkwijk zich aan bij de PvdA, afdeling IJsselstein. In een aantal gesprekken lichtte zij haar drijfveren en ambitie toe.  Niet veel later was deze jonge politicologe een actief bestuurslid.

Na een inwerkperiode heeft zij het bestuur verruild voor de gemeenteraad waar zij, samen met de steunfractie, als commissielid het raadslid Paul Nieveen van Dijkum ondersteunde.

Bij de laatste verkiezingen had Paul al aangegeven dat hij het wel zag zitten als Marlieke de nummer 1 positie op de lokale kandidatenlijst over zou nemen en toen Marlieke haar eigen ambities helder had was het besluit snel genomen.

En nu is het

al weer tijd voor een volgende stap. Gescout en benaderd door de landelijke selectiecommissie is het na een intensief proces duidelijk. Marlieke is namens beide partijen voorgedragen voor een positie op de concept kieslijst.

Fantastisch dat er een actief en bevlogen lid uit IJsselstein is geselecteerd. En daarbij ook als enige de provincie Utrecht vertegenwoordigt.

Raadcyclus Juni 2023 Raadsvoorstel Kromme IJsselgebied

Aan de orde is het raadsvoorstel Gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied.

De woningnood is hoog en de wachtlijsten zijn lang voor IJsselsteinse woningzoekenden. Het Kromme IJsselgebied is een mooi en cultuur-historisch waardevol gebied, grenzend aan IJsselstein en zeg nou zelf “wie zou daar niet willen wonen en zich verbonden voelen met die historie?”

Het raadsvoorstel geeft het al aan: er worden allerlei onderzoeken gedaan en mogelijkheden verkend om te kunnen beoordelen of en in welke mate verantwoorde inpassing van woningbouw in het Kromme IJsselgebied mogelijk is in de toekomst. Voor de PvdA geldt dat we niet tegen woningbouw in dit mooie gebied zijn, op voorwaarde dat het woningbouwprogramma zorgvuldig wordt uitgevoerd en ingepast in het landschap, waarbij voor ons voorop staat dat maximaal wordt ingezet op bouwen voor sociale huur en betaalbare middenhuur en koop voor de lange termijn. De PvdA heeft geen behoefte aan een villapark voor de meer vermogenden.

De bestaande kaders ziet de PvdA als een set minimumvereisten en we worden graag positief verrast door ontwikkelende partijen die het beter willen en kunnen doen dan deze kaders aangeven om de toekomstige bebouwing toekomstbestendig en klimaatneutraal te realiseren.

Ontsluiting en Mobiliteit

Mobiliteit vinden wij ook bij de PvdA belangrijk, maar niet in de zin van automobiliteit. En dat is jammer genoeg vaak nog het eerste waar men aan denkt in termen van mobiliteit. IJsselstein kijkt al voorzichtig naar alternatieve mogelijkheden, ik wijs op de planontwikkeling voor Paardenveld Noord waar parkeren op één centrale plaats is voorzien met een mobiliteitshub en OV-halte op loopafstand. In termen van mobiliteit spreken wij liever van een goede ontsluiting van de wijk en dan zijn een goed OV, goede fiets- en wandelpaden de zaken waar we het eerst aan denken. Met D66, LDIJ en VVD dienen we een amendement in om het belang dat we hechten aan een goede ontsluiting van de wijk ook expliciet in het raadsvoorstel op te nemen.

De Christenunie vond in de commissiebehandeling een zinsnede in het raadsvoorstel over de inzet op woningbouw gericht op doelgroepen die geneigd zijn gebruik te maken van andere vervoersmiddelen dan de auto een magere onderbouwing, maar de PvdA ziet deze inzet als positieve invulling van de ambitie om voorrang te geven aan OV, fiets en voetganger.

Temporiseren? Geen goed idee.

Woningbouw in het Kromme IJsselgebied laat nog wel even op zich wachten en is misschien niet eens nodig als IJsselstein binnenstedelijk aan de vraag kan voldoen, of wanneer grootschaliger wordt ingezet richting Rijnenburg. Wellicht hierom vragen GroenLinks en CU in een motie om de plannen voor het Kromme IJsselgebied te temporiseren, in afwachting van herijking van de woonvisie in 2024. Realisatie van de binnenstedelijk bouwopgave lijkt met een aantal van 1.800 woningen te kunnen voldoen aan de vraag tot 2030-2040.

Toch is dit niet de weg die de  PvdA wil volgen. Wij zetten liever in op alle mogelijkheden die zich voordoen om zorgvuldig en binnen de afgesproken kaders aan de vraag naar diverse woonvormen tegemoet te komen. Bovendien is een plancapaciteit van 130% gewenst aan te houden om rekening te kunnen houden met uitval (niet alle plannen worden gerealiseerd leert de praktijk). De PvdA kiest nadrukkelijk voor het perspectief van de woningzoekende en trouw aan ons verkiezingsprogramma.

Zoals gezegd. met D66, VVD en LDIJ dienden we een amendement op het raadsvoorstel in om nog eens expliciet op te nemen dat Mobiliteit c.q. een goede ontsluiting een belangrijke randvoorwaarde is voor de ontwikkeling van het Kromme IJsselgebied. Want zonder goede ontsluiting kan deze woonbestemming zich niet goed ontwikkelen.

Participatieplan

Wethouder Edwin Tas geeft aan nadrukkelijk de bewoners van het gebied en omwonenden bij de participatie te willen betrekken. Ook de bewoners die zich eerder bij de gebiedsateliers fel tegenstander van bouwen in het Kromme IJsselgebied hebben getoond. Daarvoor gaat de wethouder desnoods persoonlijk bij deze bewoners langs om ze oer te halen hun inbreng te leveren.

Zowel ons amendement ontsluiting/mobiliteit als het raadsvoorstel worden aangenomen. De motie om de plannen te temporiseren van Groenlinks en Christenunie haalt het niet.