Groet elkaar… ook in IJsselstein!

Even oogcontact, een vriendelijk knikje en een simpel “goeiedag” kost niets maar wordt meestal wel gewaardeerd. En soms maakt het een verschil. De slogan “ontmoet elkaar in IJsselstein” kunnen we ook veranderen met GROET ELKAAR IN IJSSELSTEIN want menig ontmoeting start met een groet.

1 mei Jubilaris

Traditiegetrouw worden jubilarissen van de PvdA op 1 mei in het zonnetje gezet.

Dit jaar werd Teus van Barneveld verrast met een bos rode rozen en een ere-speld vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de PvdA.

Als afdeling IJsselstein zijn we blij met onze trouwe leden. Teus, dank je wel voor de jarenlange steun!

1 mei Dag van de Arbeid

Op de internationale dag van de arbeid, 1 mei, hebben de bestuursleden van de PvdA IJsselstein een roos neergelegd bij het monument ter nagedachtenis aan de IJsselsteiners die hun leven gaven in de tweede Wereldoorlog in het algemeen en Wim Hoogendoorn in het bijzonder. Wim streed niet alleen tegen de bezetters maar ook voor een sociaal IJsselstein.

 

30 maart 2022: installatie van de raads- en commissieleden

Op 30 maart jl zijn tijdens de vergadering van de gemeenteraad de nieuwe raadsleden en commissieleden geïnstalleerd.

Hierbij leggen de leden van de gemeenteraad en de commissieleden de eed of gelofte af om zich de komende 4 jaar zich in te zetten voor onze stad.

Namens de PvdA IJsselstein hebben Marlieke en Paul zitting genomen in de gemeenteraad en hebben Usha en Senada het commissielidmaatschap aanvaard.

Veel succes en (onderling) plezier!

Opgeruimd staat netjes!

Opruimen en schoonmaken is voor de PvdA IJsselstein heel normaal.

Dat doen we immers al een jaar of 5 in de wijken, bij winkelcentra en in en rond de binnenstad, waarbij ook de carpoolplaats en het gebied rondom ons lokale fastfood restaurant een aantal keren per jaar wordt opgeruimd.

Na 16 maart zijn we wat anders gaan opruimen. De met stoepkrijt aangebrachte stemoproepen om op de PvdA te stemmen.

Gewoon met een emmer IJsselstein slootwater en een bezem!

Niet 1 maar 2 PvdA gemeenteraadsleden in IJsselstein. Stemmers: bedankt!

De stemmen zijn geteld, de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in IJsselstein is bekend.

De komende 4 jaar is de PvdA IJsselstein met 2 raadsleden en 2 commissieleden actief in de lokale politieke arena. Voor Paul Nieveen van Dijkum is het raadslidmaatschap niet vreemd. Dat heeft hij ook al in de afgelopen 4 jaar met verve gedaan. Daarbij heeft Marlieke van Schalkwijk hem alweer twee jaar ondersteund als commissielid.

Nu zitten zij beiden in de gemeenteraad waarbij Marlieke fractievoorzitter is geworden. Zij worden daarbij ondersteund door Usha Poort en Senada Nikocevic die als commissielid een niet te onderschatten rol vervullen.  Voor Usha is dit niet helemaal nieuwe want die heeft zich alweer een aantal maanden warmgelopen als commissielid. En gelukkig is ook Senada niet helemaal onvoorbereid want zij heeft samen met Usha en Marlieke binnen de PvdA een voorbereidende cursus gevolgd.

Wij hebben dan ook alle vertrouwen in dit team en willen onze kiezers hartelijk danken voor hun stem en het vertrouwen.

Uiteraard zijn we binnenkort gewoon weer in de wijken te vinden, Want wij zijn en blijven IJsselsteiners en we steken onze handen uit de mouwen voor een STERKE STAD VOOR IEDEREEN!

Stemadvies met stoepkrijt: aanbrengen – reacties – doel bereikt – opruimen!

In ons enthousiasme over de komende verkiezingen heeft de PvdA IJsselstein op diverse fietspaden een stemoproep met stoepkrijt aangebracht.

Gezien de reacties is het doel om inwoners van ons mooie stadje op te roepen om te gaan stemmen bereikt!

Uiteraard zullen we de oproepen ook weer verwijderen!

Wat water, een bezem en enige inspanning is voldoende.

Wist u trouwens dat de PvdA IJsselstein zo’n 40 keer per jaar de wijken in trekt om zwerfvuil op te ruimen? We hebben dus ruime ervaring in opruimen dus dat komt gewoon goed.

 

Knijperen in IJsselveld-Oost

Voor de knijperaars onder ons,

Zaterdag 12 maart gaan we weer knijperen in IJsselveld-Oost met bewoners en leden van de opgeheven Bewonersgroep.

Vanaf 09:45 wordt er koffie geschonken, 10:00 gaan we de wijk in

We zien elkaar zaterdag!

 

Oproep om te stemmen

De boodschap is luid en duidelijk. Kom stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees ons programma en steun de PvdA als je het ermee eens bent…  Stem voor een Sterke Stad, stem PvdA!

Want met jouw stem kunnen wij aan de slag!