Kandidaat #9 Lijst PvdA GR2018

Jeanette de Neijs

Raadslid en Fractievoorzitter

Met de PvdA ben ik van mening dat wij respectvol met elkaar dienen om te gaan. Door dit op papier vast te leggen werkt dit versterkend voor jezelf, en kan je elkaar hierin ook scherp houden.

De PvdA vraagt een actieve houding van zowel college als ambtelijke organisatie. Immers steeds meer zaken worden op afstand gezet en we vragen ons af waar de kennis op specifiek inhoudelijke zaken is geborgd. Een filmregisseur is actief bezig met het script van zijn film. De PvdA heeft het gevoel dat de gemeente de laatste jaren wel het script heeft geschreven maar het prettig vond om zich niet te bemoeien met de invulling en vertaling naar het eindresultaat.
De PvdA vindt dat dit de komende tijd absoluut beter moet, al vragen wij ons wel af of de gemeente hiervoor nog de benodigde middelen heeft.
De komende jaren zal de PvdA zich inzetten op wonen, zorg en werk en inkomen. Een woonvisie is prachtig, daaraan beleid koppelen is interessanter. Bouwen voor doelgroepen is nobel, maar zonder de ruimte om de rode contouren op te rekken, schier onmogelijk. In het sociale domein mag niemand tussen wal en schip geraken. De gemeente moet daarom voor het noodzakelijke financiële vangnet zorgen.

De drempel laag, de lat hoog!
Een ambitieus streven en er spreekt de verwachting uit dat het beter en vooral leuker wordt voor iedereen!