Fractielid

Anke van de Haar

Anke van de Haar

Anke van de Haar is gepensioneerd jeugdverpleegkundige bij de GGD van Utrecht. Zij is raadslid geweest van 2006-2010, met als aandachtsgebied zorg en welzijn in de commissie Samenleving. Als vrijwilliger is Anke nu betrokken bij Home-Start IJsselstein, een landelijke organisatie die laagdrempelige opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen.