PvdA IJsselstein Verkiezingsprogramma GR2018

Op de kop af een jaar na de landelijke verkiezingen vinden op woensdag 21 maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals altijd wil de PvdA zo sterk mogelijk uit de bus komen om sociaaldemocratisch het verschil te kunnen maken. De gemeenteraadsverkiezingen worden steeds belangrijker. Lokaal wordt steeds duidelijker zichtbaar dat het ertoe doet wie de gemeente bestuurt. Het moet uitmaken en te merken zijn of je te maken hebt met een PvdA-raadslid of met iemand van een andere partij.

Met plezier presenteren wij u het verkiezingsprogramma van de PvdA IJsselstein met daarin een aantal speerpunten:

• Verbonden samenleven: plaats voor iedereen, passende zorg voor iedereen;
• Transparant bestuur en heldere verantwoording;
• Samenwerken moet, binnen duidelijke kaders;
• Betaalbaar, duurzaam wonen en terugdringen van wachtlijsten;
• Wijkgericht werken door en voor de wijkbewoners;
• Participatie en maatschappelijke solidariteit;
• Goed werk en eerlijke kansen voor iedereen.

Het is onze ambitie de komende raadsperiode een krachtig geluid te laten horen. Wij staan klaar met een gemotiveerd team om de mouwen op te stropen voor onze prachtige stad IJsselstein.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 IJsselstein voor Iedereen

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum

Waar ben je naar op zoek?