Integriteitskwestie IJsselsteinse raad

Het zal u als burger van IJsselstein niet zijn ontgaan dat er een wisseling van de wacht is geweest in het team van wethouders.

In de pers en in het IJsselsteinse “circuit” worden tal van beschuldigingen geuit, ook richting de Commissie Bestuur waarin ook de PvdA vertegenwoordigd is. Dit allemaal naar aanleiding van een burger die gebruik maakt van de mogelijkheid om in te spreken tijdens deze commissie.

Deze burger had de tekst een aantal weken van tevoren aangeleverd en daaruit bleek dat er de nodige grieven waren in relatie tot (voormalige) bedrijfsmatige activiteiten van een van de wethouders. En nu lezen wij in de pers dat de Commissie Bestuur ervoor heeft gezorgd dat de wethouder is afgetreden.

Niets is minder waar. In de Commissie Bestuur is geluisterd naar de inspreker en zijn zorgen over een schijn van belangenverstrengeling geuit. De PvdA heeft hierop gereageerd door de betrokken wethouder te adviseren om te overwegen om tijdelijk de functie neer te leggen en maatregelen te nemen in de bedrijfsvoering die nodig zijn om een en ander netjes af te ronden. Ook een van de andere partijen heeft een dergelijk beroep gedaan.

De wethouder heeft echter besloten om dit advies niet te volgen en heeft haar functie zelf neergelegd. Daardoor is een politiek en openbaar debat niet meer mogelijk.

Dit betreuren wij. Ook de PvdA blijft achter met vragen. Vragen zoals waarom er in de periode voorafgaande aan het inspreken niet adequaat is opgetreden….. Waarom en hoe dit zo heeft kunnen escaleren? Maar deze vragen zullen onbeantwoord blijven.

Inmiddels is de inspreekster tot twee maal toe gedaagd in kort geding. Dat is iets waar wij als politieke partij buiten willen blijven.

Wel hebben wij kennis genomen van de argumenten van de rechter en lezen wij dat de inspreekster op veel vragen c.q. beweringen gelijk heeft gekregen. Tevens lezen wij dat de rol van de Commissie Bestuur schromelijk wordt overdreven. Ook hebben wij kennis genomen van uitingen omtrent bodemprocedures om het (vrijwillige) ontslag ongedaan te maken en eisen tot schade vergoedingen inzake inkomstenderving ?!?

En dat maakt het ineens wel weer “politiek”. En dat is nu net iets wat we niet willen.

De voormalige wethouder heeft zelf ontslag genomen. Het oordeel van de rechtbank in het eerste kort geding is duidelijk. Rectificatie door de inspreekster die op een bepaald punt in het ongelijk is gesteld is door ons ontvangen.

En behalve het steunen van een moreel appel tot openbaarmaking zal de PvdA IJsselstein deze zaak verder laten rusten.

Zullen we over gaan tot de orde van alle dag?

Tiemen van der Worp

Tiemen van der Worp

“Als geboren en getogen IJsselsteiner ben ik trots op ons stadje. Het is een mooie plaats om te wonen en samen te leven. Het is van belang dat dit zo blijft, voor iedereen!”

Meer over Tiemen van der Worp

Waar ben je naar op zoek?