Beschut werken in IJsselstein

Met de SER zijn PvdA en PvdA van mening dat de krimp van SW-bedrijven kan worden opgevangen door het SW-bedrijf nieuwe opdrachten te geven voor het bieden van diensten aan nieuwe doelgroepen, zoals van de banenafspraak en de Participatiewet, alsmede het organiseren van de nieuwe voorziening beschut werk. Het opbouwen van de beoogde aantallen nieuw beschut werk is in alle gevallen een belangrijke randvoorwaarde voor de levensvatbaarheid van SW-bedrijven. Het blijven benutten van de bestaande, kwalitatief goede, infrastructuur van SW-bedrijven moet wel hand in hand gaan met een voortvarende ontwikkeling van de SW-bedrijven naar de ‘sociale werkvoorziening nieuwe stijl’.