Standpunten

Zoeken

Integratie en participatie

Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien en mee kan doen.

Lees verder

Lokale Politiek

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners meer zeggenschap over publieke voorzieningen als de zorg, onderwijs, wonen, openbaar vervoer, sport, welzijn en de straat hebben. Publieke voorzieningen dienen de belangen van bewoners.

Lees verder

PvdA IJsselstein Verkiezingsprogramma GR2018

Op de kop af een jaar na de landelijke verkiezingen vinden op woensdag 21 maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals altijd wil de PvdA zo sterk mogelijk uit de bus komen om sociaaldemocratisch het verschil te kunnen maken. De gemeenteraadsverkiezingen worden steeds belangrijker. Lokaal wordt steeds duidelijker zichtbaar dat het ertoe doet wie de gemeente bestuurt. Het moet uitmaken en te merken zijn of je te maken hebt met een PvdA-raadslid of met iemand van een andere partij.

Lees verder

Welzijn, Zorg en ondersteuning

“IJsselstein. Voor iedereen” is ons motto en dat betekent dat wij willen dat iedereen mee kan doen en dat wie hulp of zorg nodig heeft, die ook makkelijk kan krijgen. Wij willen niet denken in problemen, maar in oplossingen.

Lees verder