Raadsvergadering Januari 2020

Door Paul Nieveen van Dijkum op 5 februari 2020

De raadsvergadering van 30 januari was een van de kortste die ik heb meegemaakt. De agenda was beleidsarm, dat wil zeggen zonder zware bespreekstukken. De bespreekstukken beperkten zicht tot de benoeming van een nieuw lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven, de heer Jelte Huizinga (D66), een raadsrapporteur WerkwijSS, de heer Joop van Well (GroenLinks) en een raadsrapporteur GGD regio Utrecht, de heer Ronald Koehorst, LDIJ.

Uitstel Vingerhoekhof De VVD heeft al lang geleden een feestje gevierd, maar de verbouwing van het Vingerhoekhof is nog niet klaar. Er lopen bezwaarprocedures waardoor uitvoering van de werkzaamheden is vertraagd. De ambitie van het college om voor de zomer van 2019 al klaar te zijn is duidelijk niet gehaald.

CDA motie vreemd aan de orde van de dag Aanschaf Steekvesten voor de BOA’s Naar aanleiding van behandeling van de oplegnotitie handhaving van de PvdA in de commissie Bestuur heeft het CDA een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend om de portefeuillehouder Veiligheid, de burgemeester, opdracht te geven steekvesten voor de IJsselsteinse BOA’s aan te schaffen. De motie was overbodig in die zin dat de portefeuillehouder al actie had ondernomen na het debat in de commissie Bestuur. De PvdA besloot de motie mede in te dienen. Het CDA roept steeds dat we te weinig samen doen en deze kans wilden daarom we niet laten schieten. Het CDA bleek als enige partij gemist te hebben tijdens de commissiebehandeling, dat hierop snel geacteerd zou gaan worden.

VVD motie vreemd aan de orde Betrekken jongeren bij de dodenherdenking VVD dient een motie in om de speech van de burgemeester bij de dodenherdenking door jongeren te laten schrijven. Dit naar voorbeeld bij Stichtse Vecht waar dit eerder is gedaan. De PvdA steunt de motie omdat de motie door de burgemeester positief wordt ontvangen.

PvdA motie vreemd aan de orde van de dag Bouwregisseur hebben we naar aanleiding van ontvangen reacties en overleg besloten aan te houden tot de commissievergadering Ruimte van 18 februari 2020. Dan bespreken we breed doel en opzet van het Bouw- en WoonManifest dat nadrukkelijk bedoeld is om alles uit de kast te halen om de woningbouwopgave te versnellen. Daarbij is de inzet van de PvdA om te bespreken hoe we er concreet invulling aankunnen geven voor IJsselstein.

Bij de hamerstukken ging het zo snel dat er geen tijd was met een korte stemverklaring de complimenten te geven voor een mooi project, de herontwikkeling Poortdijk. Hier komt een mooi project tot stand met 59 woningen waarvan 20 voor mensen met begeleiding door Lister.

Sluiting vergadering om 21:10

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum