Verkiezingsuitslag Provinciale Staten

Door Paul Nieveen van Dijkum op 23 maart 2019

Het was een bijzondere uitslagenavond woensdag 20 maart jongstleden. Jammer genoeg verloren we één zetel, maar we winnen aan vertrouwen. Er zijn weer meer mensen die op ons gestemd hebben. Meer mensen dan in 2017, meer mensen dan een jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is in de eerste plaats de verdienste van jullie. Van al die PvdA’ers die – weer of geen weer – de straat zijn opgegaan. Op school en op de sportclub mensen hebben verteld over de Partij van de Arbeid. Over waarom Nederland een sterke sociaaldemocratische partij nodig heeft. Of ons hebben gesteund op andere manieren. Ontzettend bedankt voor jullie inzet!

De uitslag maakt ook veel mensen bezorgd. Het is essentieel dat we pal blijven staan voor onze waarden. Voor de vrijheid van journalisten om de macht te controleren. Voor de vrijheid van wetenschappers en kunstenaars om dingen te scheppen ongeacht of we ze mooi vinden of niet. Zij en alle andere Nederlanders moeten weten dat we achter ze staan en dat ze zich door niemand hoeven te laten intimideren.

Vertrouwen moeten we elke dag verdienen. Onze kiezers moeten merken dat ze op ons gestemd hebben. In de provincies, de waterschappen en in de Eerste Kamer. Daar is het kabinet de meerderheid kwijtgeraakt. Dat moet vertaald worden in een andere koers voor het land. In de praktijk: goede plannen steunen we, slechte plannen niet. En we blijven zelf met voorstellen komen. Voor meer betaalbare woningen. Voor een onbezorgde oude dag. Voor meer kansen voor kinderen. En voor meer koopkracht voor gewone huishoudens.

Herkenbare sociaaldemocratische politiek op basis van onze idealen. Daar staan we voor. En we hebben heel veel zin om samen met Frans Timmermans, alle leden en alle vrijwilligers daar weer campagne voor te gaan voeren bij de Europese verkiezingen van 23 mei.

We hopen op je steun te kunnen blijven rekenen!

Hartelijke groet,

Lodewijk Asscher en Nelleke Vedelaa

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum