Verhoging lokale heffingen en belastingen 2019

13 januari 2019

Het nieuwe jaar is een feit. Een jaar dat IJsselstein gestart is met niet alleen een BTW-verhoging maar ook met een verhoging van de lokale lasten.

Deze verhoging is voor 2019 hoger dan de inflatie. En dat terwijl beide collegepartijen LDIJ en VVD bij de verkiezingen hebben beloofd de lasten voor de burgers van IJsselstein met niet meer dan inflatiecorrectie te zullen verhogen in deze raadsperiode.

Deze verkiezingsbelofte en het breken er van werden zelfs in bedekte termen toegegeven door de betrokken wethouder.

Het is jammer dat de PvdA alleen stond in het constateren van dit feit en de overige oppositiepartijen dit hebben laten lopen. Een door de PvdA ingediend amendement op dit punt werd niet gesteund in de raad. Maar wij blijven scherp en komen op voor de belangen van de burger van IJsselstein.