PvdA teleurgesteld: IJsselstein treedt niet toe tot de Coaliton of the Willing en wil geen Griekse vluchtelingenkinderen opvangen

Door Paul Nieveen van Dijkum op 5 oktober 2020

Veel Nederlandse gemeenten zijn het niet eens met de hardvochtige kabinetskoers. Zij vormen net zoals 140 Duitse en 20 Oostenrijkse gemeenten een krachtige ‘Coalition of the Willing’ en uiten hiermee hun bereidheid om een deel van de 500 kinderen een veilige plek te bieden.

Tijdens de raadsvergadering van 1 oktober diende de PvdA een motie vreemd aan de orde van de dag in met een moreel appèl op wethouder, college en raad om als gemeente IJsselstein toe te treden tot de Coalition of the Willing en te verklaren daadwerkelijk bereid te zijn bij te dragen aan de opvang van 500 vluchtelingenkinderen uit Griekenland.

Teleurstellend dat voor deze motie geen meerderheid te vinden was, 5 voor en 15 tegen.

LDIJ, VVD en CDA stemden unaniem tegen, D66 stemde verdeeld: Jo Pel tegen en Jelte Huizinga en Alie Tigchelhoff voor.  Alleen GroenLinks en PvdA steunden de motie onverkort.

 

 

 

 

 

Lees meer op de website van Vluchtelingenwerk Nederland

NB: Er werden 20 van de 23 stemmen uitgebracht omdat Sarah Zandstra (SDIJ), Herman Franken (LDIJ) en Els Kooij-Bas (CU) ontbraken bij deze raadsvergadering.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum