Provincie Utrecht wil jaarlijks 10.000 woningen bouwen

5 oktober 2020

Provincie Utrecht wil de komende vier jaar 20 miljoen euro uittrekken voor het versnellen van de woningbouw in de provincie.

De ambitie is om jaarlijks 10.000 woningen te bouwen, waarvan de helft in het sociale en middensegment.

,,Het geld is hard nodig, want de krapte op de Utrechtse woningmarkt neemt toe en er is dringend behoefte aan meer betaalbare en toekomstbestendige woningen”, stelt gedeputeerde Rob van Muilekom. Het geld wordt niet alleen in de stad Utrecht, maar ook daarbuiten ingezet.

De PvdA IJsselstein is benieuwd of Gemeente IJsselstein concrete plannen kan presenteren om aan het versnellen van  de woningbouw mee te doen.