Orientatie tijdelijke huisvesting: werkbezoek Jan Snel

28 januari 2019

Vrijdag 25 januari 2019 is er op initiatief van de PvdA IJsselstein een werkbezoek gebracht aan Jan Snel in Montfoort.

Samen met vertegenwoordigers van GroenLinks, LDIJ en VVD hebben wij kennis gemaakt met de mogelijkheden voor tijdelijke en semi-permanente modulaire woningbouw.

Jan Snel heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevende specialist in prefab bouwen.

Er zijn inspirerende voorbeelden gepresenteerd en de mogelijkheden verdienen het om verder te worden verkend cq. uitgewerkt in onze nieuwe Woonvisie. Volgens de PvdA is Jan Snel een goede gesprekspartner in deze en kan IJsselstein profiteren van regionale kennis en kunde.

Immers, de woningnood is voor een aantal urgente doelgroepen dermate hoog dat structurele oplossingen te lang op zich laten wachten, vinden wij bij de PvdA. En om oud-wethouder Jan Schaefer te parafraseren: in plannen kun je niet wonen …

De krapte op de sociale woningmarkt is niet nieuw en zal waarschijnlijk nog jaren blijven bestaan. Het is voor IJsselstein daarom hoog tijd om na te denken over manieren om mensen waarvoor niet direct een permanente woning beschikbaar is, daadwerkelijk versneld te kunnen huisvesten.

Wij denken aan vervangende woonruimte bij renovatie, studentenhuisvesting, huisvesten van statushouders, starters die het ouderlijk huis uit willen en ouderen die kleiner willen gaan wonen.

De PvdA ziet ook mogelijkheden voor vormen van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Flexibele woonoplossingen kunnen een uitkomst zijn voor de verschillende doelgroepen urgente woningzoekenden en deels een antwoord op de woonopgave waarvoor de gemeente staat.

De PvdA hoopt dat ook CDA, ChristenUnie en D66 het enthousiasme zullen gaan delen van alle deelnemers aan het werkbezoek.

Wordt vervolgd. Onze insteek is: snel en creatief bouwen.