Noodopvang vluchtelingen Oekraïne in IJsselstein

Door Paul Nieveen van Dijkum op 5 maart 2022

Wij hebben de andere fracties in de gemeenteraad voorgesteld snel in actie te komen voor noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne en het college te vragen het COA snel een passend aanbod voor opvang te doen. We hebben ook wethouder Cees Geldof gesproken en die gaf desgevraagd aan “geen motie nodig te hebben om in actie te komen.” Dat is goed om te horen nu het kabinet heeft besloten dat elk van de 25 veiligheidsregio’s 2000 opvangplekken regelt voor Oekraïense vluchtelingen. De helft daarvan, 1000 plekken, moet over twee weken gereed zijn. In de fase daarna moet het aantal opvangplekken worden verdubbeld.

IJsselstein bereid zich voor en is in regionaal overleg, voorgezeten door Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de veiligheidsregio

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum