29 december 2014

Nieuwsbrief Fractie december 2014

De bijgaande Nieuwsbrief dec. 2014 geeft het verslag van de PvdA-bijdrage in de Raadsvergadering van 18 dec. jongstleden.

Dankzij onze fractie, i.c. Jeanette de Neijs, zijn foutieve normbedragen voor de collectieve ziektenkostenverzekering gecorrigeerd. Ook hebben we, met GL en SP, een motie aangenomen gekregen over de individuele inkomenstoeslag voor éénoudergezinnen. Het nadelig effect door de wettelijke veranderingen zal daardoor gecompenseerd gaan worden! Mooi werk, Jeanette!!

Lees in de Nieuwsbrief hierover meer, ook over de PvdA- inbreng bij de overige agendapunten.

Nieuwsbrief_fractie_december_2014