3 november 2021

Marlieke van Schalkwijk: lijsttrekker PvdA IJsselstein

Marlieke van Schalkwijk is de lijsttrekker van de PvdA IJsselstein bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft de PvdA IJsselstein op maandag 1 november jl. de kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De aanwezige leden hebben het voorstel van het bestuur en de kandidaatstellingscommissie unaniem overgenomen. Daardoor is Marlieke van Schalkwijk nu ook formeel de lijsttrekker. Zij neemt, mede op aangeven van de huidige fractieleider en raadslid, Paul Nieveen van Dijkum, het stokje van hem over.

Marlieke is inmiddels al weer een aantal jaren actief in de IJsselsteinse politiek. Gestart als bestuurslid bij de PvdA IJsselstein om voorzichtig kennis te maken werd zij al snel enthousiaster en actiever. Een wisseling van het bestuur naar een commissielidmaatschap was dan ook logisch. Zo heeft zij samen met Paul gewerkt aan een stevig lokaal politiek fundament en haar huidige positie.

Naast Marlieke zijn er nog twee (jongere) leden die op de lijst terug te vinden zijn. Dit zijn Usha Poort, nr 4 op de lijst, en  Senada Nikocevic, die terug te vinden is op nummer 6.

Gelukkig zijn naast Paul Nieveen van Dijkum, nr 2, ook vertrouwde leden van de (steun)fractie weer bereid om zich kandidaat te stellen en zo verder de armen uit de mouwen te steken voor een sociaal democratisch IJsselstein. Dit zijn  Tiemen van der Worp (3), Marion van Hoof (5), Ad van Dongen (7), Henk ter Horst (8) en Harm Groeneweg (9).

De PvdA IJsselstein zet in op 4 zetels en een wethouderschap voor Wonen c.q. Volkshuisvesting.