Highlands IJsselstein is de huur opgezegd door college van LDIJ en VVD

Door Paul Nieveen van Dijkum op 18 december 2021

Het bestuur van Highlands snapt dat de gemeente altijd de huur kán opzeggen. Toch doet het pijn dat dit nu gebeurt. De gemeente heeft laten weten dat de vereniging niet past in het nieuwe bestemmingsplan, terwijl dat bestemmingsplan er nog niet eens is.

De gemeente heeft zich ook verbonden het perceel Hoogland 1, nu in gebruik bij High Lands, vrij van huur voor rekening en risico van de gemeente op te leveren aan projectontwikkelaar van Wijk op grond van de in april gesloten anterieure overeenkomst inzake bedrijventerrein De Kroon.

Het steekt de PvdA dat de gemeente bij het sluiten van die overeenkomst geen oog heeft gehad voorde culturele bijdrage van Highlands voor IJsselstein en ver daarbuiten.

Het is een gemiste kans en verwijtbaar dat het college van IJsselstein bij het sluiten van de anterieure overeenkomst de culturele belangen niet op waarde heeft geschat. Natuurlijk had de projectontwikkelaar als voorwaardelijke opdracht mee moeten krijgen bij de ontwikkeling van bedrijventerrein De Kroon ook een plek in te ruimen voor Highlands IJsselstein.

Een van de speerpunten van de geactualiseerde cultuurnota van IJsselstein is ontwikkeling van talent en dat is nu net een van de sterke punten van Highlands date een podium biedt aan  beginnende musici.

De motie vreemd aan de orde van de dag Highlands die wij samen met Sarah Zandstra van de SDIJ indienden, haalde het niet.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum