“Gratis” parkeren bestaat niet…

11 november 2019

In de raadsvergadering van 7 nov.  is de begroting 2020 behandeld. In de aanloop hiernaar toe was het al duidelijk dat we kampen met krappe financiën.

De hand moet op de knip. Bezuiniging hier, bezuiniging daar, beetje creatief boekhouden in de hoop op beter weer. En op de achtergrond het bekende politieke wheelen & dealen.

En dit wheelen & dealen is met een coalitie die door het vertrek van twee LDIJ’ers de meerderheid kwijt is op z’n minst interessant te noemen. Zeker gezien het feit dat de coalitie, zelfs in de periode dat men de absolute meerderheid had, niet echt daadkrachtig genoemd kon worden. Nu met een minderheid kan het balletje alle kanten op vallen, zeker omdat wij als oppositie ook niet altijd op één lijn zitten en blijven zitten.

Dus heeft elke partij zijn eigen afwegingen gemaakt. Zo vond en vindt de PvdA IJsselstein dat er teveel gekeken is naar bezuinigingen en te weinig naar extra inkomsten. Vooraf was al duidelijk dat het (beperkt) verhogen van de OZB en dit meer in lijn brengen van omliggende gemeenten niet haalbaar was. Geen enkele partij wilde hier de “billen aan branden”. Toch heeft de PvdA dit als voorstel ingediend. Waarom? Omdat je het beter nu beperkt kunt doen dan straks noodgedwongen met een forse trendbreuk, het ziet er immers niet goed uit de komende jaren. En de bezuinigingen raken de kwaliteit van de leefomgeving en het sociale domein.

Het “gratis” parkeren haalde het,  door het meestemmen van de PvdA, wél. Althans zo wordt dat nu gebracht. Enige nuance is op zijn plaats….

Want wat zijn onze overwegingen en is het nu echt zo dat gratis parkeren een feit is?

Eerst even een paar zaken op een rijtje:

  1. Wij hechten aan een levende binnenstad en een gevarieerd winkelaanbod voor en door IJsselsteiners.
  2. Er zijn, mede op kosten van de lokale belastingbetaler, twee parkeergarages gebouwd die zich onderscheiden door de enorme hoeveelheid open, niet gebruikte parkeerplekken.
  3. In de binnenstad en de zone er omheen zoals Panoven, Podium etc. geldt betaald parkeren.
  4. De parkeerplaatsen in straten die net buiten de betaald parkeerzone vallen worden zeer goed, en wellicht te goed gebruikt, waardoor bewoners niet in hun eigen straat kunnen parkeren.
  5. Het voorstel draagt bij aan een autoluwe binnenstad.

Wij snappen dat winkeliers belang hebben bij een redelijke periode gratis parkeren. Door het parkeren in de parkeergarages aan de Overtoom en Eiteren de eerste twee uur gratis te maken hopen wij bij te dragen aan het ondernemersklimaat en er daardoor voor te zorgen dat IJsselsteiners nu en in de toekomst kunnen genieten van een gevarieerd winkelaanbod. En dat bewoners in de eigen straat kunnen parkeren. Daarbij is een belangrijk argument dat een leegstaande parkeergarage óók geld kost.

Om het gebruik van de parkeergarages te stimuleren en de binnenstad zo autoluw mogelijk te maken hebben wij als voorwaarde gesteld dat het parkeertarief op straat duurder wordt gemaakt dan in de garage. Het tarief op straat gaat van  € 2,50 naar € 2,75 per uur.

Door inspanningen van de PvdA wordt het nu mogelijk om de eerste twee uur gratis te parkeren in de parkeergarages en wordt het parkeren op straat duurder. De automobilist die parkeert op straat betaalt zo mee aan de eerste twee gratis uren in de parkeergarage.

Doordat de coalitie LDIJ en VVD deze eis van de PvdA heeft gehonoreerd geven zij feitelijk toe dat hun eigen verkiezingsbelofte van gratis parkeren niet realistisch is. Parkeerruimte is schaars en schaarse goederen hebben hun prijs. Een prijs die overigens nog best mee valt in vergelijking met de tarieven in andere steden.