Energietransitie centraal op informatieavond PvdA-Lopikerwaard

14 maart 2019

Eén van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren is het noodzakelijke overschakelen naar een volledig duurzame energievoorziening. Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen (20 maart as.) zullen veel kiezers mede op dit punt hun stemkeuze bepalen.

Daarom organiseerde de PvdA-afdelingen Lopikerwaard en Woerden op donderdag 14 maart een informatieavond over dit thema. Helaas moest gastspreker Diederik Samsom op het laatste moment afzeggen. Zijn aanwezigheid was onverwacht vereist in de Tweede Kamer voor een ingelaste bespreking van (óók) het klimaatakkoord. Maar desondanks zat Dorpshuis XXL in Benschop goed vol. Het werd een zeer interessante avond.

Dagvoorzitter Rik Dekker kon 3 deskundige sprekers aankondigen. Als eerste besprak Constantijn Jansen op de Haar, onze lijsttrekker voor de komende waterschapsverkiezing De Stichtse Rijnlanden, de rol van het waterschap bij de energietransitie. Het waterschap zorgt er namelijk niet alleen voor dat we droge voeten houden, maar is ook zeer actief in het benutten van de warmte die verborgen zit in ons (afval)water. Door vergisting van afval kan energie gewonnen worden. Ook gaat het waterschap een grote warmtepompinstallatie in Overvecht bouwen. Op termijn kunnen die voor 10 à 20.000 bewoners warmte gaan leveren.

Meer informatie over de waterschappen binnen de provincie Utrecht en de rol van de PvdA daarin vindt u hier: https://psutrecht.pvda.nl/waterschap/

Daarna kreeg CDA-wethouder Gerrit Spelt het woord. Hij lichtte de opties voor energietransitie binnen de gemeente Lopik toe. In de Lopikerwaard is veel ruimte beschikbaar voor het bouwen van windmolens en zonne-energieparken. Maar willen we dat, en zo ja, hoeveel dan en waar precies…? Uitvoerig werden de voor- en nadelen met de aanwezigen bediscussiëerd. Dit kan alleen, verzekerde wethouder Spelt, wanneer de lokale bevolking en de gemeente hiervan mee profiteert. De tijd dat de energieopbrengsten rechtstreeks naar de grote energiemaatschappijen vloeiden, is voorbij.

De laatste spreker was de PvdA-lijsttrekker voor de verkiezing van de Prov. Staten Utrecht, Rob van Muilekom. Hij benadrukte, evenals wethouder Spelt, dat bij de planning van energieparken van meet af aan ook rekening gehouden zal moeten worden met de toekomstige woningbehoefte. In de provincie Utrecht zullen de komende jaren meer dan 100.000 woningen gebouwd moeten gaan worden. Bij voorkeur binnen de bestaande kernen, bijv. op verouderde bedrijfsterreinen. Maar daarnaast zal er ook aan de randen van woonkernen nieuwbouw nodig zijn. En dat gaat niet samen met windmolenparken!

Het verkiezingsprogramma 2019-20123 van de PvdA PS-Utrecht vindt u hier: https://psutrecht.pvda.nl/

Na de pauze volgde er een levendige discussie met de “zaal”. Ook vanuit de toehoorders, zoals vertegenwoordigers van Stichting Duurzaam Lopikerwaard, kwam veel informatie. Fantastisch was ook de aanwezigheid van veel jongeren. Immers, onze PvdA-slogans “Zeker zijn van een schoon klimaat” en “Zeker zijn van een fijne woning” richten zich zeker ook op hen. Met zijn allen willen we “Zeker mogen zijn van een eerlijke toekomst”!

Stem allen a.s. woensdag 20 maart, en dan graag op onze PvdA!