Bouw- & Woonmanifest PvdA Lopikerwaard

Door Paul Nieveen van Dijkum op 19 december 2021

Het Bouw- & Woonmanifest is een initiatief van de PvdA-afdeling IJsselstein en tot stand gekomen in samenwerking met de PvdA-afdelingen in de Lopikerwaard en het PvdA-Gewest Utrecht.

Gepresenteerd tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie in de deel van KPJ-gebouw op Panoven op 7 januari 2021 en nog steeds actueel: voorstellen voor maatregelen om voorgenomen woningbouwprogramma’s te versnellen.

Lees hier het Manifest

PvdA-raadsleden uit de regio Utrecht-West presenteren het Bouw- en Woonmanifest op de Deel van KPJ-gebouw Panoven 7 januari 2021

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum