30 maart 2022: installatie van de raads- en commissieleden

31 maart 2022

Op 30 maart jl zijn tijdens de vergadering van de gemeenteraad de nieuwe raadsleden en commissieleden geïnstalleerd.

Hierbij leggen de leden van de gemeenteraad en de commissieleden de eed of gelofte af om zich de komende 4 jaar zich in te zetten voor onze stad.

Namens de PvdA IJsselstein hebben Marlieke en Paul zitting genomen in de gemeenteraad en hebben Usha en Senada het commissielidmaatschap aanvaard.

Veel succes en (onderling) plezier!