8 oktober 2018

Politiek is leuk!

Aan het begin van een nieuwe raadsperiode leg ik graag nog eens uit hoe het werkt in de gemeentepolitiek van IJsselstein.

In de drie weken voor de raadsvergadering vinden drie commissievergaderingen plaats: Ruimte, Samenleving en Bestuur. In deze vergaderingen voeren partijen inhoudelijke gesprekken met de wethouders en onderling over de onderwerpen van de agenda en partijen discussiëren over hun (voorlopige) standpunten. De wethouders worden ondersteund door ambtenaren.

In de raadsvergadering komen de onderwerpen uit de drie commissies opnieuw aan de orde en volgt eventueel stemming. In de raadsvergadering liggen de standpunten doorgaans vast, laten partijen zien wat de verschillende zienswijzen zijn en leggen verantwoording af aan de inwoners.

De komende jaren ligt er een belangrijke opgave om meer mensen aan te moedigen om actief te worden bij een politieke partij.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat lid worden van een politieke partij leuk is. Politici zijn betrokken en vaak bevlogen mensen die het beste voor hebben met hun gemeente, provincie of land.

Door lid te worden van een partij die bij je past, kun je meepraten over wat er speelt in je gemeente. Je breidt bovendien je kennissenkring uit met dikwijls boeiende mensen. Door je nu, aan het begin van een nieuwe raadsperiode, aan te melden kun je in eigen tempo kennis maken met de partij en kijken welke rol jij zou willen vervullenen kunnen de leden ook jou leren kennen. Dat is belangrijk omdat bij vrijwel alle partijen de leden bepalen wie er op de kandidatenlijst komt. Om iemand zijn geschiktheid te kunnen beoordelen, moet je iemand goed kennen en vertrouwen. Je bijdrage binnen een partij kan klein of groot zijn, dat ligt helemaal aan jezelf.

Belangrijk is dat zoveel mogelijk inwoners van ons mooie IJsselstein zich betrokken voelen bij de politiek. Jong en oud en ongeacht afkomst. Ben je nieuwsgierig geworden, neem dan contact op met de partij waar jij je het beste denkt thuis te voelen.