PvdA nodigt ondernemers uit

Door Tiemen van der Worp op 13 maart 2018, van 19:30 tot 21:00, Boerhaaveweg 23, IJsselstein | Boerhaaveweg 23, IJsselstein

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wij kiezen dus de samenstelling van het bestuur van onze gemeente IJsselstein. Een bestuur dat zich de komende jaren geconfronteerd gaat zien met de gevolgen van decentralisatie en uitbreiding van gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. Hierbij zijn er de nodige uitdagingen.

Zo is IJsselstein een van de weinige gemeenten in de regio met een krimpend aantal inwoners, hebben wij te maken met scholen die door administratieve fusies sluiting proberen te voorkomen en heeft ook de landelijke koers inzake de sociale werkvoorziening impact. Daarnaast is het zaak om de financiën van onze gemeente weer transparant en gezond te maken.

Als Partij van de Arbeid geloven wij in een veerkrachtige, sociale samenleving. Een gezonde lokale economie met voldoende lokale en eerlijke werkgelegenheid zijn zaken waar wij ons sterk voor blijven maken. Hiervoor is regelmatige afstemming met het IJsselsteinse bedrijfsleven van grote toegevoegde waarde voor onze volksvertegenwoordigers.

Alleen door met de IJsselsteinse ondernemers ideeën uit te wisselen kunnen wij een goede invulling geven aan ons economisch beleid.

Een van onze ideeën is om het toerisme te versterken, niet alleen door voorzieningen voor passerende boten maar ook door het stimuleren van kamperen bij de boer, bed & breakfasts en dagtoerisme. IJsselstein heeft immers met haar historisch karakter de toerist wat te bieden. Dit vraagt om een afgewogen visie waarbij het noodzakelijk is om u, als ondernemers, hierbij actief te betrekken.

Wij nodigen u dan ook uit om op 13 maart aanstaande met ons in gesprek te gaan:

Locatie: Boerhaaveweg 23 – IJsselstein
Agenda: 19.30 Ontvangst
20.00 Presentatie PvdA speerpunten Lokale Economie
20.20 Open discussie over speerpunten en wat er speelt bij de IJsselsteinse ondernemers
21.00 Afspraken vervolgacties / agendering volgend overleg
21.15 Afronding en drankje na

U komt toch ook?

Met vriendelijke groet,

De kandidaatraadsleden van PvdA IJsselstein

Tiemen van der Worp

Tiemen van der Worp

Tiemen van der Worp (1969) is geboren en getogen in IJsselstein. In het dagelijks leven is hij actief als zelfstandig ondernemer / eigenaar van een bedrijfs- en veiligheidskundige adviesbureau. Als gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige werkt hij zowel nationaal als internationaal waarbij hij adviseert, traint en audits uitvoert op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Maatschappelijk Verantwoord

Meer over Tiemen van der Worp