Fractievergadering

Door Paul Nieveen van Dijkum op 13 december 2021, van 19:30 tot 22:00, Stadskantoor Overtoom 1 | Stadskantoor Overtoom 1

Voorbespreken raadsvergadering 16-12

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

“Betaalbaar wonen en leefbare wijken daar zet ik me voor in. Nu, en met uw steun ook straks.” Deze raadsperiode zijn we als PvdA beeldbepalend geweest op het ondewerp wonen door het woningtekort te blijven agenderen en zelf creatieve oplossingen aan te dragen. Dat ik werkzaam ben bij een grotere woningbouwcorporatie helpt daarbij. Woningbouw is

Meer over Paul Nieveen van Dijkum