Algemene ledenvergadering PvdA IJsselstein maandag 26 november in Museum IJsselstein

Door Paul Nieveen van Dijkum op 26 november, van 19:30 tot 21:30 | MIJ

Programma:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Vaststellen werkplan 2019
  4. Vaststellen begroting 2019
  5. Bestuurlijke samenwerking met andere PvdA-afdelingen
  6. Fractie – verslag van de lopende zaken in de gemeenteraad
  7. Wvttk
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Inloop vanaf 19:00 uur. Vergadering van 19:30 – 21:30. Napraten met een drankje en hapje tot 22:00.

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

In 2015 begonnen als commissielid Samenleving voor de PvdA IJsselstein en secretaris van de lokale afdeling van de partij. Nu lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Sinds 2001 woonachtig in IJsselstein, met veel plezier. Ik heb nog nooit zo lang ergens gewoond! Het is mijn ambitie de komende raadsperiode met een sterk team

Meer over Paul Nieveen van Dijkum