Algemene Ledenvergadering PvdA-afdeling IJsselstein

15 mei, van 19:00 tot 21:00 | Boerhaaveweg 23, IJsselstein

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum: dinsdag 15 mei 2018
Tijd: 19:00 – 21:00 uur
Plaats: Nova Invicta (kantoor Tiemen van der Worp)
Boerhaaveweg 23, 3401 MN IJsselstein

Graag bespreken we tijdens deze Algemene Ledenvergadering de actuele politieke situatie met jullie. Wat wordt onze koers in de komende Gemeenteraadsperiode? Ook zijn er een aantal bestuurlijke zaken te bespreken, zoals het financieel verslag en het communicatie-/activiteitenplan.
Kom daarom allemaal voor een gezellig avond discussiëren over onze PvdA-rol in de politieke arena van IJsselstein. Als locatie hebben we dit keer gekozen voor het bedrijfspand van Nova Invicta, het bedrijf van Tiemen van der Worp.
Agenda
1. Terugblik op de verkiezingen, college-onderhandelingen
2. Financieel verslag, rapportage en verkiezing kascommissie
3. Afdelingsbestuur
4. Commissies
5. Communicatie-/Activiteitenplan
Iedereen van harte welkom!! Ook als je niet gewend bent op onze ledenvergaderingen te komen, komt toch!! De afdeling draait momenteel op een beperkt aantal actieve leden. Zij stellen jullie feedback en support zéér op prijs!

Met vriendelijke groet,

Harm Groeneweg
Voorzitter PvdA-afdeling IJsselstein