2e Arenadebat Visie Landelijk Gebied

Door Paul Nieveen van Dijkum op 9 oktober 2018, van 20:00 tot 21:30

IJsselstein maakt werk van het opstellen van een ‘Visie landelijk gebied’. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst voor ons landelijk buitengebied. Het doel is te komen tot een visie die recht doet aan de kwaliteiten van ons landelijk gebied én ook ruimte biedt voor initiatieven en ambities van bewoners, ondernemers en grondeigenaren. IJsselstein wil de visie dan ook graag opstellen in nauwe samenspraak en samenwerking met inwoners, ondernemers en partijen die zich betrokken voelen bij het landelijk gebied van IJsselstein.

Alle inwoners van IJsselstein  zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan het arenadebat.

Aan de hand van stellingen, toegelicht door de gespreksleider, gaan we met elkaar het gesprek aan. Het gaat hierbij om uitwisseling van gedachten en meningen en niet om het trekken van conclusies.

 

Paul Nieveen van Dijkum

Paul Nieveen van Dijkum

In 2015 begonnen als commissielid Samenleving voor de PvdA IJsselstein en secretaris van de lokale afdeling van de partij. Nu lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Sinds 2001 woonachtig in IJsselstein, met veel plezier. Ik heb nog nooit zo lang ergens gewoond! Het is mijn ambitie de komende raadsperiode met een sterk team

Meer over Paul Nieveen van Dijkum