Samen vooruit. Langetermijnvisie 2050 Provincie Utrecht

30 mei, van 19:00 tot 21:30 | Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist

Datum: woensdag 30 mei van 19.30 – 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur Locatie: Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist

Ook de komende decennia wil de provincie Utrecht een provincie blijven waarin het goed wonen, werken en leven is. Maar welk beeld hebben wij daarbij, wat verstaan wij daaronder? Na een grote startbijeenkomst op 23 januari 2018 zijn de leden van Gedeputeerde Staten op verschillende plaatsen met uiteenlopende mensen in gesprek gegaan om antwoorden en ideeën op te halen.

Een speciaal daarvoor opgericht tourteam van in- en externe deskundigen heeft de kansen, opgaven en uitdagingen in kaart gebracht en op basis van die informatie een verhaallijn 2050 opgesteld. De bijdragen van al die mensen hebben ons veel waardevolle informatie gebracht die zal worden verwerkt in de Langetermijnvisie 2050. Ook worden de maatschappelijke opgaven die daaruit voortvloeien geformuleerd. Zo werken wij stap voor stap aan de provinciale Omgevingsvisie, die nodig is om de Omgevingswet goed te kunnen uitvoeren.

Bent u benieuwd welke inzichten we hebben opgehaald en hoe we die verwerken tot een provinciale Langetermijnvisie 2050? Dan bent u van harte welkom op de bijeenkomst ‘Samen Vooruit’ op woensdag 30 mei van 19.30 tot 21.30 uur in Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist. De inloop is vanaf 19.00 uur.

U kunt zich tot en met 22 mei aanmelden via omgevingsvisieverordening@provincie-utrecht.nl onder vermelding van uw naam en (indien relevant) uw organisatie en functie. Ook voor vragen kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres. Op de website www.omgevingswetprovincieutrecht.nl vindt u meer informatie over de opbrengsten van de verschillende bijeenkomsten en de wijze waarop de provincie Utrecht zich voorbereidt op de Omgevingswet.