Welkom bij de PvdA afd. IJsselstein

De PvdA afdeling IJsselstein is met één lid vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van IJsselstein. Ons raadslid, mevr. Jeanette de Neijs (foto) wordt bij haar raadswerk ondersteund door twee cluster-leden, de heren Paul Nieveen van Dijkum en Dursun Kilic.
Gerrie Evers (niet op de foto) ondersteunt de fractie in de functie van fractie-assistente.


Thema-avond: moslims in Nederland met Prof. Dr. Schulte Nordholt en PvdA-2e Kamerlid A. Markouch

25 januari 2015

Openbare thema-avond op 10 februari 2015, georganiseerd door de PvdA IJsselstein. Graag nodigen wij iedereen uit die geïnteresseerd is in de politieke en maatschappelijke discussie van de laatste jaren over moslims (Islamieten) in Nederland. Stelling: “Moslims zijn onze bondgenoten voor vrijheid en democratie.” Discussiepunten: – Hoe ga je om met mede-Nederlanders, die over zaken die

lees verder »

Nieuwsbrief Fractie december 2014

29 december 2014

De bijgaande Nieuwsbrief dec. 2014 geeft het verslag van de PvdA-bijdrage in de Raadsvergadering van 18 dec. jongstleden. Dankzij onze fractie, i.c. Jeanette de Neijs, zijn foutieve normbedragen voor de collectieve ziektenkostenverzekering gecorrigeerd. Ook hebben we, met GL en SP, een motie aangenomen gekregen over de individuele inkomenstoeslag voor éénoudergezinnen. Het nadelig effect door de

lees verder »

Fijne Kerstdagen en een gelukkig 2015

25 december 2014
Foto Scansense

De PvdA-afdeling IJsselstein wenst u allen hele fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015.

POP meldpunt actief

3 december 2014

PvdA-fracties openen meldpunt Werk en Onderwijs. Komend jaar verandert er veel op het gebied van leren en werken door de wet Passend Onderwijs en de Participatiewet. Tweede Kamerlid Loes Ypma opende daarom op maandag 1 december het Meldpunt POP na een werkbezoek aan Intratuin IJsselstein en praktijkschool De Baanbreker. “De kinderen op de praktijkschool en

lees verder »

Reactie op Bestuurs- en Beleidsakkoord 2014 Gemeenteraad

29 mei 2014

Jeanette de Neijs heeft namens de PvdA fractie IJsselstein de Reactie Bestuurs- en Beleidsakkoord  verwoord inzake het Bestuurs- en Beleidsakkoord van het nieuwe college van B&W.

lees verder »