Welkom bij de PvdA afd. IJsselstein

De PvdA afdeling IJsselstein is met één lid vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van IJsselstein. Ons raadslid, mevr. Jeanette de Neijs wordt bij haar raadswerk ondersteund door twee cluster-leden, de heren Alex Lely (links op foto) en Cor Lemstra (rechts op foto).
Gerrie Evers (niet op de foto) ondersteunt de fractie in de functie van fractie-assistente.

Meer informatie kunt u via mail opvragen bij via email adres:
ijsselstein.pvda@gmail.com.

Vriendelijke groet,
de secretaris van de afdeling


POP meldpunt actief

3 december 2014

PvdA-fracties openen meldpunt Werk en Onderwijs. Komend jaar verandert er veel op het gebied van leren en werken door de wet Passend Onderwijs en de Participatiewet. Tweede Kamerlid Loes Ypma opende daarom op maandag 1 december het Meldpunt POP na een werkbezoek aan Intratuin IJsselstein en praktijkschool De Baanbreker. “De kinderen op de praktijkschool en

lees verder »

Reactie op Bestuurs- en Beleidsakkoord 2014 Gemeenteraad

29 mei 2014

Jeanette de Neijs heeft namens de PvdA fractie IJsselstein de Reactie Bestuurs- en Beleidsakkoord  verwoord inzake het Bestuurs- en Beleidsakkoord van het nieuwe college van B&W.

lees verder »